19 Νοε 2015

2η Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το εθνικό αποθεματικό για το έτος 2015

Η  Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  ενημερώνει ότι με την 4933/118252/30-10-2015(ΑΔΑ:7Λ8Σ4653ΠΓ-ΜΟ5) Υπουργική Απόφαση κατανέμονται κατά Περιφερειακή Ενότητα εκτάσεις για τις οποίες δύνανται να χορηγηθούν δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό, από  τις κατά τόπου Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.  Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατανέμονται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΤΑΣΗ(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)
Π.Ε ΕΒΡΟΥ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
5
Π.Ε ΕΒΡΟΥ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
5
Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ
15
Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ
4
Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ
74
Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ
32


ΣΥΝΟΛΟ                                                   135