4 Σεπ 2015

Κατ΄ αρχήν συμφωνία Καβάλας – Δράμας

Σε συμφωνία φέρονται να κατέληξαν οι Δήμοι Καβάλας και Δράμας, για στενή μεταξύ τους συνεργασία, τώρα που ξαναγίνεται επίκαιρο το θέμα του Γενικού Χωροταξικού της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λέγεται δηλαδή ότι η συνάντηση εκπροσώπων των δύο δήμων που έγινε στο δημαρχείο της Καβάλας την περασμένη Τετάρτη, είχε αποτέλεσμα. 


Συμφωνήθηκε σύντομα εκπρόσωποι των δύο δήμων να ξανασυναντηθούν, προκειμένου να συζητήσουν το κείμενο που μαζί θα καταθέσουν – πρώτα – πρώτα – στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.

Εν τω μεταξύ σχόλια και κριτική για τις προτεινόμενες αλλαγές στο υφιστάμενο Χωροταξικό Σχέδιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κάνει με συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα μας η κα Έλενα Σαμουρκασίδου. Πρόκειται για μηχανικό χωροταξίας – πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, που ασχολείται με το θέμα του γενικού χωροταξικού ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, καθώς μετέχει στην ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας που ασχολείται με τις προτεινόμενες αλλαγές.

Διατυπώσαμε στην κα Σαμουρκασίδου συγκεκριμένες ερωτήσεις. Έχει ενδιαφέρον η απάντηση που δίνει σχετικά με το πόσο κρίσιμο είναι το όλο ζήτημα καθώς όπως τονίζει το γενικό χωροταξικό καθορίζει το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της περιφέρειας για τα επόμενα 15 χρόνια.

Η κα Σαμουρκασίδου κρίνει τις προτεινόμενες αλλαγές, ετεροβαρείς. Διαπιστώνει ότι παραβλέπονται σημαντικοί αναπτυξιακοί πόροι και συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νομού Καβάλας.

Για τις αλλαγές στο χωροταξικό της Περιφέρειας ΑΜΘ

ΕΡ: Περί τίνος πρόκειται ακριβώς; Είναι Γενικό Χωροταξικό; Είναι αλλαγές σε υφιστάμενο;
ΑΠ: «Αφορά το Β1 Στάδιο του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Σχεδιασμού. Τον Απρίλιο του 2012 ξεκίνησε από τη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΑΠΕΝ η διαδικασία Αξιολόγησης-Αναθεώρησης-Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ».

ΕΡ: Ποια η σημασία , η αξία ενός τέτοιου κειμένου;
ΑΠ: «Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός και δη τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, αποτελούν υπερκείμενη βαθμίδα σχεδιασμού που ορίζουν τις γενικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις για την εκάστοτε περιοχή, όπου όλα τα υποκείμενα σχέδια χωρικού σχεδιασμού οφείλουν να εναρμονιστούν με τις κατευθύνσεις που τίθενται. Επιπροσθέτως, είναι γνωστό ότι η χωροταξική πολιτική συνδέεται άμεσα με την αναπτυξιακή πολιτική και ουσιαστικά η πρώτη, αποτελεί την χωρική και φυσική έκφραση της δεύτερης. Εν ολίγοις, η συγκεκριμένη μελέτη είναι αυτή που καθορίζει τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της Περιφέρειας για τα επόμενα 15 χρόνια (καθορίζει τους Στρατηγικούς Αναπτυξιακούς Στόχους της, τις επιμέρους πολιτικές αλλά και την κατανομή των χρηματοδοτήσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο)».

ΕΡ: Ποια η διαδικασία που θα ακολουθηθεί μετά τη συζήτηση και γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο;
ΑΠ: «Μετά την ολοκλήρωση του παρόντος Σταδίου (Β1 Στάδιο), ακολουθεί το Β2 Στάδιο που περιλαμβάνει την οριστικοποίηση των παραδοτέων του Β.1 Σταδίου, βάσει των κατευθύνσεων που θα δοθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Υπουργείο) μετά και τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων. Διευθύνουσα υπηρεσία είναι η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ. Τα ΠΠΧΣΑΑ εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού ΠΑΠΕΝ που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».

ΕΡ: Πρέπει να συζητηθεί και στους άλλους τοπικούς φορείς, στα συμβούλια των Δήμων; Τα Επιμελητήρια;
ΑΠ: «Λόγω της σπουδαιότητας της εν λόγω μελέτης, καθίσταται προφανής η αναγκαιότητα συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία της διαβούλευσης: Δήμοι, Επιμελητήρια, ΟΛΚ, Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΜΚΟ κοκ».

EΡ: Αφορά την κοινωνία; Τον απλό πολίτη;
ΑΠ: «Αφορά την κοινωνία και τον απλό πολίτη διότι αποτελεί μία μελέτη χωρικού σχεδιασμού (υπερκείμενης βαθμίδας), η οποία διαμορφώνει την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής, καθορίζει και ιεραρχεί τις πολιτικές και τις στρατηγικές ανάπτυξης και κατευθύνει τις χρηματοδοτήσεις σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Βάσει αυτής χωροθετούνται επενδυτικές δραστηριότητες, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν την ανεργία και την απασχόληση της περιοχής, αναβαθμίζεται το αστικό περιβάλλον και προστατεύεται και αναδεικνύεται το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στη βελτίωση του επιπέδου ευημερίας των κατοίκων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην κοινωνική συνοχή και στην προσέλκυση επενδύσεων και επισκεπτών».

ΕΡ: Αδικεί τον Ν. Καβάλας; Που;
ΑΠ: «Η μελέτη κρίνεται αρκετά ετεροβαρής καθώς δίνεται περισσότερη έμφαση στο ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας και κυρίως στην Αλεξανδρούπολη. Σε πολλά σημεία παραβλέπονται σημαντικοί αναπτυξιακοί πόροι και συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις και να οδηγείται η μελέτη σε ανακολουθίες και παραλείψεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Καβάλα δεν προτείνεται ως κέντρο συνδυασμένων μεταφορών, δεν δίνεται η πρέπουσα έμφαση και δικτύωση του Αρχαιολογικού Χώρου των Φιλίππων, παραλείπονται σημαντικοί πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί πόροι της περιοχής (πχ Παλιά Πόλη Καβάλας, Δάσος Λημνιάς, Αρχαιολογικός Χώρος Ακοντίσματος κοκ), δεν αναφέρεται το αεροδρόμιο Αμυγδαλεώνα, η Καβάλα θεωρείται περιφερειακή πύλη για τον τουρισμό ενώ η Αλεξανδρούπολη Εθνική πύλη αντίστοιχα κ.ά».

ΕΡ: Οι συντάκτες των προτάσεων υποχρεούνταν να έρθουν στην Καβάλα; Γνωρίζουμε αν ήρθαν και είδαν από κοντά  ή δούλεψαν από απόσταση;
ΑΠ: «Οι μελετητές είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε διαβουλεύσεις και να ενημερώσουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτές σε επίπεδο Περιφέρειας. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωμένοι να πάνε σε κάθε πόλη. Άρα, δεν υποχρεούνταν να έρθουν και στην Καβάλα».

ΕΡ: Πόσο μπορεί να διορθώσει την σε βάρος της Καβάλας κατάσταση αυτό που προωθεί η Δήμαρχος, τη συνεργασία με τη Δράμα;
ΑΠ: «Στα πλαίσια ενός διεθνοποιημένου και άκρως ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, οι πόλεις προσπαθούν να βελτιώσουν την εικόνα τους και να ανελιχτούν στην αστική κυριαρχία, προχωρώντας σε συνεργασίες και δικτυώσεις μεταξύ τους. Το δίπολο αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση μοντέλου συμπληρωματικότητας πόλεων, όπου δύο αστικά κέντρα ικανού μεγέθους δρουν ως ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο. Οι  δύο πόλεις συνεργάζονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε πολλές λειτουργίες της μίας δρουν υποστηρικτικά και συμπληρωματικά προς την άλλη καθιστώντας δυνατή την εξειδίκευση κάθε πόλου σε συγκεκριμένους τομείς. Επομένως, μία λειτουργική συνεργασία και δικτύωση με τη Δράμα μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει για την ανάπτυξη και των δύο πόλεων».