10 Σεπ 2015

Λίγα λόγια για το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Δράμας

Το Εσπερινό  Γενικό Λύκειο Δράμας  εξυπηρετεί τους εργαζόμενους ανήλικους μαθητές και όλους τους ενήλικες της Δράμας και των γύρω περιοχών.


Συστεγάζεται με το Εσπερινό Γυμνάσιο στο συγκρότημα του 2ου Γενικού Λυκείου του 2ου Γυμνασίου και του ΤΕΕ ειδικής αγωγής.
Η φοίτηση στο Εσπερινό  Γενικό Λύκειο είναι τετραετής (Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξη).
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7μ.μ. και τελειώνουν στις 10.35 μ.μ.
Οι μαθητές της Δ` Τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων μπορούν:
α) να συμμετέχουν σε ενδοσχολικές εξετάσεις (στα σχολεία φοίτησής
τους) και σε θέματα που ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο διδασκόντων,
αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου.
β) να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών ΓΕΛ τη
χρονιά της αποφοίτησής τους, ή  οποιοδήποτε επόμενο έτος εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω και να διεκδικήσουν την πρόσβασή τους στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων (1%) .

Λόγοι που οι μαθητές εγγράφονται σε Εσπερινά

Η εργασία την ημέρα, η ηλικία, οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις,
Η επιθυμία απόκτησης περισσότερων γνώσεων,
Η ολοκλήρωση των σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
Η συνέχιση των σπουδών σε σχολές των ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε σχολές εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. Ι.Ε.Κ.)
Η βελτίωση της υπάρχουσας εργασιακής τους  κατάστασης (απόκτηση τυπικών αλλά και ουσιαστικών προσόντων).  Δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών Γενικών Λυκείων έχουν όσοι:

Έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού Γενικού
Λυκείου, ή εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του ημερήσιου  Λυκείου:
α) θάνατος του ενός τουλάχιστον των γονέων
 β) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του67%, ή
Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας , ή
Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου
λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

Πλεονεκτήματα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών Λυκείων

Οι υποψήφιοι των Εσπερινών Γενικών Λυκείων εξετάζονται σε θέματα μικρότερου βαθμού δυσκολίας απ’ αυτά που εξετάζονται οι υποψήφιοι των Ημερήσιων ΓΕΛ .
Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων των Εσπερινών ΓΕΛ είναι
μειωμένη  από την αντίστοιχη των μαθημάτων των ημερήσιων ΓΕΛ.

Διεκδικούν ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων.