4 Σεπ 2015

Αυτοδιοίκηση Πολιτών: Καθορισμός εισφορών γονέων στους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2015-2016

Οι παιδικοί σταθμοί δεν είναι οποιαδήποτε δομή, αλλά μία δομή που πρέπει να λειτουργεί άψογα αφού αφορά τα παιδιά μας και το μέλλον τους, αφορά τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους σε αυτή την κρίσιμη ηλικία τους. Πρέπει να  υπάρχουν τουλάχιστον 2 εκπαιδευτές σε κάθε τμήμα ούτως ώστε η εκπαίδευση να γίνεται με τον τρόπο που πρέπει. 


Δεν είναι σωστό οι εκπαιδευτικοί να δουλεύουν με εξαντλητικά και εξοντωτικά ωράρια για αυτούς, με αρνητικό αποτέλεσμα και στα παιδιά μας.

Η πολιτική των περικοπών οδηγεί στη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση τέτοιων δομών και αναγκάζεται ο γονιός να βάζει το χέρι του βαθιά στην τσέπη προκειμένου να καλύψει μία βασική ανάγκη, δική του και του παιδιού του.

Σαν Δήμος Δράμας πρέπει να  διεκδικήσουμε:
  • Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς για να καλυφθούν όλες οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.
  • Την πλήρη κρατική χρηματοδότηση των δήμων έτσι ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα όλες οι δομές και να μπορούν να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, για όλα τα παιδιά, χωρίς να υπάρχουν τροφεία.

Επειδή όμως δεν υπάρχει η βούληση πλήρους χρηματοδότησης από τη πλευρά της κεντρικής εξουσίας, καταθέτουμε τη δική μας ολοκληρωμένη  πρόταση που ανακουφίζει τις οικογένειες με τα χαμηλότερα εισοδήματα σε αντίθεση με τη πρόταση της δημοτικής αρχής που τα επιβαρύνει


Πρόταση

 «Κριτήρια επιλογής εγγραφής νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς»  
  
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι εργαζόμενη η μητέρα πλην του Α1 & το παιδί να έχει συμπληρώσει τα 2,5 έτη και να αυτοεξυπηρετείται.    

Οικογενειακή κατάσταση

Α) Ειδικές οικογενειακές καταστάσεις  30 μόρια  
Γονείς η παιδιά με αναπηρία σωματική, ή πνευματική  με ποσοστό 67%, ή καρκινοπαθείς ή με χρόνιο νόσημα, που να αποδεικνύονται με βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία και να είναι σε ισχύ, έστω και αν οι μητέρες τους δεν εργάζονται.    
 Παιδιά ορφανά από μητέρα ή πατέρα    
 Παιδιά μονογονεΐκής οικογένειας, όπως αυτή ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.  
 Παιδιά γονέων που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
 Παιδιά φυλακισμένων.   
 Παιδιά ανέργων φοιτητών (Α΄ κύκλου σπουδών).
 Παιδιά που γονείς ή αδέλφια είναι σε ομάδα απεξάρτησης από ουσίες.


Β)  Παιδιά διαζευγμένων γονιών, (όπως αποδεικνύετε από το διαζευκτήριο)  10   μόρια    
Παιδιά εργαζόμενων γονέων σε διαφορετικές πόλεις (άνω των 50 χλμ.)    10   μόρια

Γ) Παιδιά που  αδελφάκι  φιλοξενείται ήδη στο σταθμό  20 μόρια εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής          

Δ) Αριθμός ανήλικων τέκνων   
  1 παιδί       5   μόρια            
  2 παιδιά   15   μόρια   
  3 παιδιά    30   μόρια
  4 παιδιά    50   μόρια  + 10 ανά παιδί

Ε) Οικογενειακό εισόδημα Οικογενειακό εισόδημα Μόρια    
Έως         12.000 €                                       30
12.001 € – 20.000 €                                      20
20.001€ – 30.000 €                                       10
30.001 € – και άνω                                          5  
  
ΣΤ) Επιλογή σταθμού Δικαίωμα  δήλωσης (2)  δύο σταθμών   
Η πρώτη επιλογή           5   μόρια   
Η δεύτερη επιλογή         0  μόρια      

Η επιλογή γίνεται με μόρια στο σταθμό α΄ επιλογής.

Η β΄ επιλογή θα εξετάζεται με το ισχύον σύστημα μοριοδότησης, εφόσον προκύψουν κενές θέσεις.
   
Σε περίπτωση ισοψηφίας στα μόρια, κριτήριο επιλογής είναι 

α) ο αριθμός των παιδιών και β) το οικογενειακό εισόδημα.


Οικονομική συμμετοχή
Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή των γονέων έχει ως εξής:


Οικογενειακό εισόδημα
Α΄ παιδί
Β΄ παιδί
Έως 25.000 €    
Δωρεάν
Δωρεάν
25.001 € - 30.000 € 
70 €
35 €
30.001€ – 40.000 €
100 €
50 €
40.001 € – 50.000€ 
120 €
60 €
50.001 € και άνω 
150 €
75 €


Οι  δόσεις προκαταβάλλονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με  κατάθεση του ποσού σε Τράπεζα, με την οποία συνεργάζεται το Νομικό πρόσωπο της υπηρεσίας μας.

Θα ισχύει 10% έκπτωση σε περίπτωση εφ άπαξ καταβολής.

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις απουσίας ή ασθενείας η οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται κανονικά.

Μη καταβολή των εισφορών συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.

Σε περίπτωση διαγραφής του νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί.


Το γραφείο τύπου