28 Ιουλ 2015

Έξι θέσεις εργασίας από την ΠΕ Έβρου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έξι ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών εξέδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Δ/νση Διοικητικού – 


...Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, 4ος όροφος – γραφείο 6ο, Καραολή και Δημητρίου 40, τ.κ. 68131 Αλεξ/πολη) ως τις 4 / 7 / 2015.

Οι θέσεις είναι: 2 άτομα ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (προωθητήρα γαιών), 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (ισοπεδωτή γαιών), 1 άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (εκσκαφέα), 1 άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (φορτωτή) και 1 άτομο στην ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Φορτηγών.