24 Ιουλ 2015

ΤΕΙ ΑΜ-Θ.: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιστήμη & Πληροφοριακά Συστήματα

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι,

Έχω την τιμή να σας ενημερώσω ότι, στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην Καβάλα, θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2015 για 5η συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιστήμη & Πληροφοριακά Συστήματα» (Master of Science).


Ήδη, συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αυτό αρκετοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με αξιοζήλευτη επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, αποκτούν ολοκληρωμένες γνώσεις σε δύο αλληλοεξαρτώμενα επιστημονικά πεδία, δηλ. της Διοικητικής Επιστήμης και της Πληροφορικής με ιδιαίτερη βαρύτητα στα Πληροφοριακά Συστήματα, που τους καθιστούν ικανούς να διοικήσουν παραγωγικές μονάδες και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Πέρα από τα ουσιαστικά εφόδια, τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν, οι συμμετέχοντες δημιουργούν με αυτό τον τρόπο και τις προϋποθέσεις για κατοχύρωση της εργασιακής τους θέσης και ανάληψη θέσεων ευθύνης, αλλά και γενικότερα  για ανέλιξη στη διοικητική ιεραρχία.


Για άμεση λεπτομερή πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 6949089807, mais@teiemt.gr), στον κ. Χατζή Βασίλειο (Καθηγητή Πληροφορικής, τηλ. 2510462325, chatzis@teiemt.gr), στον κ. Τερζίδη Κωνσταντίνο (Καθηγητή Διοίκησης Επιχειρήσεων, τηλ. 6945750809, kter@teiemt.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών http://mais.teikav.edu.gr.


Σας παρακαλούμε να προωθήσετε την παρούσα επιστολή σε ενδιαφερόμενους της υπηρεσίας σας προς ενημέρωση.


Με εκτίμηση

Δρ Βασίλειος Χατζής


Καθηγητής, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών