24 Ιουλ 2015

Αυτοδιοίκηση Πολιτών: Ο στρατηγικός σχεδιασμός της πόλης

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της πόλης για τα επόμενα πέντε έτη δεν μπορεί να εισάγεται σαν ένα τυπικό θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου- μεταξύ άλλων 61 θεμάτων - χωρίς ουσιαστικό διάλογο, προτάσεις, βελτιώσεις. Είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός όλης της πόλης, που συντάσσεται με ευθύνη της παρούσας δημοτικής αρχής και θα εκτελείται με 


...ευθύνη της σημερινής και της επόμενης δημοτικής αρχής.


Ο στρατηγικός σχεδιασμός της πόλης πρέπει να αποτελεί συνισταμένη απόψεων θα πρέπει να εκφράζονται κοινές πολιτικές κατευθύνσεις.

Τι έχει γίνει όμως μέχρι σήμερα
 Είχαμε την υπ’ αριθμ. 25953/19-06-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, στην Εκτελεστική Επιτροπή, με θέμα: Προγραμματισμός Ο.Τ.Α. – Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου – Στρατηγικός Σχεδιασμός» την οποία δεν παραλάβαμε ως παράταξη και μέλη της διοίκησης του δήμου.

 Είχαμε  την από  30-06-2015 συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής με την οποία  αποφάσισε ομόφωνα  το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Δράμας, περιόδου 2014-2019 – Στρατηγικός σχεδιασμός δημοτικής περιόδου 2015-2019.

Πότε παραλάβαμε εμείς το σχέδιο;
Στις 17/07 έχοντας ελάχιστο χρόνο για να βοηθήσουμε ουσιαστικά στη συζήτηση.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για την περίοδο 2015 – 2019 υπερβαίνει την θητεία της σημερινής δημοτικής αρχής. Δεν είναι ούτε δημοκρατικό, ούτε λογικό να εισάγεται προς ψήφιση χωρίς καμία προηγούμενη διαδικασία διαβούλευσης τόσο με τους δημότες και τους φορείς της πόλης, όσο και με τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εμείς προτείνουμε να αναβληθεί και να επανέλθει σε μία συνεδρίαση με αποκλειστικό θέμα, εφόσον προηγηθούν οι αναγκαίες δημοκρατικές διαδικασίες διαβούλευσης η συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου-Στρατηγικός σχεδιασμός  για την περίοδο 2015-2019.

Θέλουμε το σχέδιο να μην είναι  κλειστό σε διαβούλευση από τις δημοτικές παρατάξεις, να μην ανακοινωθεί απλά στην πόλη, χωρίς η πόλη να έχει πραγματική δυνατότητα παρέμβασης για την βελτίωση του.


Η πρόταση μας είναι να πραγματοποιηθούν συνελεύσεις γειτονιάς για τη δημοκρατική διαβούλευση του σχεδίου τόσο, στο όλον, όσο και στις δράσεις ανά γειτονιά και τροποποίηση του αρχικού κειμένου με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης από τις συνελεύσεις γειτονιάς. Επίσης, προτείνουμε την καθιέρωση ετήσιων απολογιστικών συνελεύσεων γειτονιάς για τον έλεγχο της εφαρμογής του τελικού σχεδίου με προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία επίτευξης των στόχων.