8 Ιουν 2015

Οικολογική κίνηση Δράμας: Ημέρα Περιβάλλοντος

Στις 15 Δεκεμβρίου 1972, καθιερώθηκε διεθνώς από την γενική συνέλευση του ΟΗΕ η 5η Ιουνίου ως ημέρα περιβάλλοντος, για να θυμόμαστε ότι το περιβάλλον παίζει ίσως το σημαντικότερο ρόλο για την διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Κατά συνέπεια το ανθρώπινο είδος για να επιβιώσει στο εγγύς μέλλον πρέπει να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.


Δυστυχώς αν και  το μέλλον της ανθρωπότητας είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον των οικοσυστημάτων οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν προκαλέσει σοβαρές βλάβες σ’ αυτά με τραγικές επιπτώσεις στον πλανήτη.
Οι κλιματικές αλλαγές, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ο περιορισμός των δασών, η ρύπανση του αέρα, η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων καθώς και πολλά άλλα τέτοια φαινόμενα, περιορίζουν τις δυνατότητες της γης να εξυπηρετήσουν την ζωή.


Η οικολογική κίνηση Δράμας θεωρεί αναγκαία την αλλαγή πολιτικής απέναντι στο περιβάλλον με στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  και παροτρύνει τον  καθένας από μας να συνεισφέρει, με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,    την  επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, την ανταλλαγή και δωρεά όσων δεν χρειαζόμαστε και την αγορά τοπικών και βιολογικών προϊόντων.