20 Απρ 2015

Εργασία στην Καβάλα: Υπεύθυνος πωλήσεων - διανομές τροφίμων

Αξιολόγηση και αξιοποίηση των ευκαιριών στις περιοχές ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ με στόχο την αύξηση των πωλήσεων.

*Εμπειρία πωλήσεων.

*Άδεια οδήγησης
*Δυνατότητα ταξιδιών
*Ικανότητες διαπραγμάτευσης