12 Ιαν 2015

Έναρξη διαδικασιών για την επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων για το οικονομικό έτος 2015

Με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2015, ο Δήμος Δράμας καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους, να απευθυνθούν στο Δήμο μας (υπεύθυνοι: κα. Συλβί Μανέντ, τηλ.2521350692 και κ. Γιάννης Λαζαρίδης, τηλ.2521350660, γραφείο παιδείας και πολιτισμού (212) 2ος όροφος Δημοτικού Μεγάρου), για να καταθέσουν έως 28-02-2015 τα εξής δικαιολογητικά:


 Αίτηση επιχορήγησης
 Συνοπτική περιγραφή των δεδομένων του σωματείου ή συλλόγου (μέλη, πρακτικό τελευταίας Γενικής Συνέλευσης εκλογής Δ.Σ)
 Πρόγραμμα δράσης-εκδηλώσεων από 1-04-2015 έως 15-12-2015
 Προϋπολογισμό των επιμέρους δράσεων.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, αφού κατατεθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015, η διαπαραταξιακή επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου θα προτείνει τη συνολική κατανομή του εγκεκριμένου ποσού. Η πρόταση αυτή θα λάβει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας φακέλου για κάθε σωματείο ή σύλλογο.


Από το Γραφείο Τύπου