23 Δεκ 2014

Συμμετοχή του Δήμου Δράμας στην Ονειρούπολη

Ο Δήμος Δράμας και το Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Οργάνωσης,  στο πλαίσιο της στρατηγικής προτεραιότητάς του σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, συνεχίζει τις δράσεις αφύπνισης και το διάστημα των εορτών, μέσα από τη συμμετοχή του έργου στη μεγαλύτερη  χριστουγεννιάτικη δράση της χώρας μας, την Ονειρούπολη Δήμου Δράμας.    
Από τις 4 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου στο σπιτάκι «Το εργαστήρι του Αι Βασίλη» στην Ονειρούπολη.