2 Δεκ 2014

Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ: Παράταση εγγραφών στην Σ.Ε.Κ. Δράμας

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) ανακοινώνεται ότι παρατείνονται οι εγγραφές στην Δημόσια Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Δράμας  μέχρι και την Παρασκευή 05-12-2014.


Στη Δημόσια Σ.Ε.Κ. Δράμας για το Σχολικό Έτος 2014-15 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

1) Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης.
2) Τεχνίτης Μηχανικός Αυτοκινήτων Μοτοσυκλετών και Μηχανών Θαλάσσης.
3) Τεχνίτης Ανθοκομίας-Φυτοτεχνίας.
4) Τεχνίτης Αρδεύσεων.
5) Τεχνίτης Ζωικής Παραγωγής.
6) Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής
.
Δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση εγγραφής σε μία από τις παραπάνω ειδικότητες έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου που δεν έχουν ξεπεράσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους.

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Δράμας (ΒΙ.ΠΕ Δράμας, τηλ. 2521081394) κάθε εργάσιμη ημέρα από 13:00 μέχρι 18:00.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω:

1)  Έντυπη αίτηση που δίνεται από την Γραμματεία του ΙΕΚ.
2)  Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
3)  Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (Απολυτήριο Γυμνασίου)

                                                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ