5 Νοε 2014

ΔΕΥΑΔ: Ρύθμιση οφειλών

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔ γνωστοποιεί ότι όσοι από τους καταναλωτές της επιχείρησης έχουν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 30-9-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν 4304/2014, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους τη ρύθμιση της εξόφλησής τους με μηνιαίες δόσεις.


Ο αριθμός των δόσεων θα είναι ανάλογος του οφειλόμενου σε κάθε περίπτωση ποσού. Οι δόσεις δεν μπορεί να είναι περισσότερες των 40 και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 40 ευρώ έκαστη. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, προβλέπεται μείωση των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που μπορεί να φθάσει και το 100% στην περίπτωση της  εφάπαξ και άμεσης εξόφλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για υπαγωγή στη ρύθμιση έως και τις 14-11-2014, που ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία από την ανωτέρω διάταξη.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν  στο γραφείο εξυπηρέτησης καταναλωτών.