14 Σεπ 2012

8μηνες συμβάσεις στα ΕΛΤΑ Δράμας – Αναλυτικά οι θέσεις


Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ανακοινώνουν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  συνολικού αριθμού δώδεκα ατόμων πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών  για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών,  για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το Νομό Δράμας.


ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

2 θέσεις στα ΕΛΤΑ Α.Ε. Ε.Μ.Π. ΔΡΑΜΑΣ (Μ.Δ.)

1 θέση στα ΕΛΤΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

1 θέση στα ΕΛΤΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1 θέση στα ΕΛΤΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΟΞΑΤΟΥ


ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

3 θέσεις στα ΕΛΤΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ

1 θέση στα ΕΛΤΑ Α.Ε. Ε.Μ.Π. ΔΡΑΜΑΣ (Μ.Δ.)

1 θέση στα ΕΛΤΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1 θέση στα ΕΛΤΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΕ


ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

1 θέση στα ΕΛΤΑ Α.Ε. Ε.Μ.Π. ΔΡΑΜΑΣ (Μ.Δ.) ΔΡΑΜΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη Διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, Τ.Θ.1241, Τ.Κ. 651 10 - ΚΑΒΑΛΑ (για την ΣΟΧ 25/ 2012), υπόψη κ. Ποδάρα Κωνσταντίνου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 

α) Στις παραπάνω αναφερόμενες Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ που έχουν ορισθεί ως Υπηρεσίες χορήγησης εντύπων και παροχής πληροφοριών

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ)

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).

Πηγή: www.asep.gr