22 Μαΐ 2013

Εργασία: 5 Προσλήψεις στο Δήμο Ξάνθης


Ο Δήμαρχος Αβδηρων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Οι θέσεις είναι:


ΔΕ ηλεκτρολόγος 1
ΔΕ οδηγός 1
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου 1
ΥΕ Εργάτες 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, σε προθεσμία 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση (έως την 28-05-2013) στη ΓΕΝΙΣΕΑ-Τ.Κ.67064. Πληροφορίες: Καραναστασιάδου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2541352517).