7 Μαΐ 2014

Αντί κινήσεων εντυπωσιασμού, μέρος ά (άρθρο του Κλήμη Κεραμιτσόπουλου)

Σε αντίθεση με το προεκλογικό πνεύμα που επιτάσσει τις προγραμματικές μεγαλοστομίες και υποσχέσεις, καθώς και τις σχετικές κινήσεις και δηλώσεις εντυπωσιασμού αλλά και τη στείρα αντιπολίτευση με εξαπόλυση μομφών και...


...καταγγελιών δεξιά και αριστερά, το Project Δράμα 2020 βγαίνει μπροστά και ξεχωρίζει καταθέτοντας σαφείς και ανεπτυγμένες προτάσεις για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία της Δράμας και την ποιότητα ζωής των πολιτών. 


Η Συμμετοχικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας όρος που καπηλεύεται και εκμεταλλεύεται σήμερα για ψηφοθηρία αποκλειστικά.

Φιλοσοφία μας στο Project Δράμα 2020 είναι να μπορούν οι δημότες, σε μια πόλη του 21ου αιώνα, να έχουν έλεγχο του τι συμβαίνει στον τόπο τους, που πηγαίνουν τα χρήματά τους, ποιος τα διαχειρίζεται και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει πλειάδα αποφάσεων σε Δημοτικό και Τοπικό επίπεδο που επηρεάζει άμεσα τη ζωή αλλά και την ποιότητα ζωής των δημοτών. Ένας Δήμος έχει τη δυνατότητα να έρθει πιο κοντά στους πολίτες αξιοποιώντας διάφορα, πολύ σημαντικά μέσα, τα οποία υπάρχουν μεν, παραμένουν αναξιοποίητα στον τόπο μας δε.

Δύο από τις προτάσεις που έχουμε να καταθέσουμε αφορούν το Crowdfunding (Διαδικτυακή Μικροχρηματοδότηση) και το θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.


CROWDFUNDING
«Χρηματοδότηση από το Πλήθος» ή «Διαδικτυακή Μικροχρηματοδότηση»
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΑΛΙ;
Είναι μια ομαδική προσπάθεια ανθρώπων που δικτυώνονται και ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσω του Ίντερνετ για να υποστηρίξουν προσπάθειες άλλων ανθρώπων ή οργανισμών. Είναι δηλαδή ένας συλλογικός τρόπος να γίνει μια ωραία ιδέα πράξη. Από το Crowdfunding μπορούν να επωφεληθούν:

•Επιστημονικές Έρευνες
•Εμπνευσμένοι Σχεδιαστές
•Επιχειρηματίες        
•Καλλιτέχνες
•Φιλανθρωπικές Οργανώσεις
•Έμποροι
•Γεωργοί
•Δήμοι

ΠΩΣ;
Μέσω του Crowdfunding το πλήθος μετατρέπεται σε µια ενεργή κοινότητα που ανακαλύπτει τις ιδέες που αξίζουν και συμμετέχει οικονομικά σε αυτές. Η ιδέα που υπάρχει, δημοσιεύεται στο ‘Ιντερνετ, εγκρίνεται από το πλήθος, και στη συνέχεια χρηματοδοτείται και πάλι από το πλήθος. Φυσικά μια ιδέα μπορεί και να απορριφθεί. Αν όμως εγκριθεί, τότε ανακοινώνεται το ποσό που χρειάζεται να συγκεντρωθεί, το πρόγραμμα για το σχέδιο υλοποίησης και φυσικά ανακοινώνεται και η καταληκτική ημερομηνία-προθεσμία για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό. Εάν μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα χρήματα, τότε επιστρέφονται στους μικρο-επενδυτές.

Στη διαδικτυακή χρηματοδότηση υπάρχει ένας κανόνας, ο «Ο,ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ».
Έτσι οι εισφορές κυμαίνονται από 1€ μέχρι και πάνω από 1000€

ΚΙ ΕΓΩ ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΩ ΠΟΥ ΔΙΝΩ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΟΥ;
Η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη δημιούργησε το εξής οξύμωρο:
Έδωσε περισσότερες αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς να τους εγγυάται όμως επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι πρέπει να διαθέτουν υπέρογκα ποσά για τεράστια έργα υποδομής, εις βάρος όμως άλλων, μικρότερης κλίμακας έργων, όπως για παράδειγμα, την πράσινη ανάπλαση μιας γειτονιάς.

Με το Crowdfunding λοιπόν,
•Δε θα επιβαρύνομαι εγώ οικονομικά που ζω στους 5 Δρόμους για μια παιδική χαρά πχ στην περιοχή των Κομνηνών.
•Επιπλέον, θα οφείλει ο Δήμος να αναφέρει λεπτομερώς τα στάδια της χρηματοδότησης, για παράδειγμα πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν και πόσα απομένουν, άρα θα έχω έναν έλεγχο στη διαχείριση των χρημάτων μου, είτε έδωσα 1 είτε 1000 ευρώ.
•Θα νιώσω πιο κοντά στο τοπικό πολιτικό σύστημα από το οποίο έχω τόσο απομακρυνθεί αφού νιώθω ότι δεν έχω κανένα λόγο στο τι συμβαίνει.


ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ– ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Η αποστολή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης συνοψίζεται στη διαμεσολαβητική επίλυση διαφορών που προκύπτουν ανάμεσα σε άμεσα θιγόμενους πολίτες ή επιχειρήσεις και στις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου.

Χωρίς να ακυρώνει την δυνατότητα της δικαστικής επίλυσης των διαφορών, ο νέος θεσμός παρέχει τον εναλλακτικό μηχανισμό στους άμεσα ενδιαφερόμενους για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους, με μια πιο ταχεία, διαφανή και δωρεάν παρεχόμενη υπηρεσία διαμεσολάβησης.

Βάσει Νόμου, ο Συμπαραστάτης έχει ΔΥΟ αρμοδιότητες:


1. Χειρισμός καταγγελιών (άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)
Οι άμεσα θιγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον Συμπαραστάτη καταγγελίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης, εφόσον λάβει καταγγελία που συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις, έχει την αρμοδιότητα να διαμεσολαβήσει για να επιλυθούν τα προβλήματα κακοδιοίκησης και είναι υποχρεωμένος να απαντήσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους εντός τριάντα (30) ημερών. Για την εκπλήρωση αυτής της αρμοδιότητας, ο Συμπαραστάτης, εφόσον διαπιστώσει τη βασιμότητα της καταγγελίας, επικοινωνεί με την καταγγελλόμενη πλευρά και επιδιώκει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.


2. Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης (άρθρο 77 παρ. 5 Ν.3852/2010)
Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Για την εκπλήρωση αυτής της αρμοδιότητας, ο Συμπαραστάτης μπορεί να λάβει υπόψη και επισημάνσεις σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που αποστέλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Δήμου, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι είναι άμεσα θιγόμενοι. Οι επισημάνσεις αυτές δεν αποτελούν “καταγγελίες” με την ανωτέρω έννοια, αλλά αναφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο ενάσκησης του γενικού συνταγματικού δικαιώματος του αναφέρεσθαι στις αρχές (άρθρο 10 του Συντάγματος).


Κλήμης Κεραμιτσόπουλος,
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Project ΔΡΑΜΑ 2020