11 Μαΐ 2014

Εργασία στην Αλεξανδρούπολη

Εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει 1 εξωτερικό επιστημονικό συνεργάτη για το Τμήμα Επιθεμάτων, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.


Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, πρέπει να διαθέτουν:

Προϋπηρεσία στις πωλήσεις Επιθεμάτων
Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ
Δυνατότητα για ταξίδια και μετακινήσεις
Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
Προσανατολισμό στην επίτευξη των αποτελεσμάτων
Δυναμική προσωπικότητα,
οργανωτικές ικανότητες και υπευθυνότητα
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου


Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας).