8 Απρ 2014

Γιατί Project Δράμα 2020;

Συνεχίζοντας την επαφή με τους πολίτες και τα ΜΜΕ του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, απαντάμε σήμερα σε ακόμη δύο ερωτήσεις σχετικά με το Project Δράμα 2020:


-Γιατί Project και όχι μια ελληνική λέξη αντί αυτής;

Το Project (σχέδιο έργου), αποτυπώνει κάτι το πειραματικό και το πρωτοποριακό. Και καταγράφει το κύριο χαρακτηριστικό της ταυτότητάς μας, την έμφαση στη μελέτη και στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μας, σε αντίθεση με την χρεοκοπημένη πρακτική των καιροσκοπικών αυτοσχεδιασμών σ ένα ατέρμονο «ράβε-ξήλωνε». Εξάλλου, προϊημι=> pro-jacio - pro-jectum => project, δηλαδή η λέξη project προέρχεται μέσω της λατινικής από την αρχαία ελληνική λέξη προϊημι.

-Γιατί 2020;  

Το 2020 είναι μια χρονιά ορόσημο για την Ευρώπη συνολικά. Πολλά προγράμματα, όπως το ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ), το πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών των ρύπων, για τη ψηφιακή σύγκλιση κτλ τοποθετούν το 2020 ως τη χρονιά που θα πρέπει τα κράτη, οι περιφέρειες και οι δήμοι να επιδείξουν αποτελέσματα σύμφωνα με συμβάσεις που έχουν υπογράψει. Επίσης, δείχνει πως, σύμφωνα με αυτά που εμείς πιστεύουμε, ο Δήμος δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε έργα και αποφάσεις με προοπτική πενταετίας, δηλαδή κατ’ ουσίαν να έχει διαχειριστική λογική, αλλά να συντάσσει μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια που θα αποδώσουν διαρκή και πολλαπλά οφέλη.
web:                www.projectdrama2020.gr
e-mail:            project.drama2020@gmail.com


Ομάδα τύπου Project Δράμα 2020