22 Απρ 2014

Νέος κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο ΚΔΒΜ

Το Δημοτικό ΚΔΒΜ Δράμας συνεχίζει και εκπαιδεύει ενήλικες με καινοτόμες και ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας, εφαρμόζοντας τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Έπειτα την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανακοινώνει την έναρξη του...


...δεύτερου κύκλου από τη Δευτέρα 28 Απριλίου.

Ο νέος κύκλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αφορά τις δεύτερες επιλογές των υποψήφιων εκπαιδευόμενων που κατέθεσαν αίτηση τον Ιανουάριο του 2014 και περιλαμβάνει προγράμματα 25 ωρών. Οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερώνονται σταδιακά και τηλεφωνικά για την έναρξη των μαθημάτων.

Το ΚΔΒΜ δήμου Δράμας στεγάζεται στην 1ης Ιουλίου και Χρυσοβέργη γωνία (ισόγειο) και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2521058313. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ.7» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ