30 Απρ 2014

Προτάσεις σχετικά με το από σχέδιο νόμου για τις εμπορικές δραστηριότητες εκτός των καταστημάτων

Προτάσεις σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζονται με το από 17/04/2014 σχέδιο νόμου για τις εμπορικές δραστηριότητες εκτός των καταστημάτων.

         
Επιστολή προς στο υπουργείο ανάπτυξης με κοινοποίηση στην ΚΕΔΕ, την ΠΕΔ-ΑΜΘ και τους βουλευτές του νομού μας απέστειλε ο Δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης για θέματα των εμπόρων λαϊκών αγορών, υπαίθριου εμπορίου κλπ, στην οποία αναφέρει :
   
«Αναφορικά με το από 17/04/2014 σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, με το οποίο ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστημάτων (λαϊκές αγορές, υπαίθριο εμπόριο κ.λ.π.) και μετά από διαπίστωση μας ότι  επιμέρους διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου χρήζουν άμεσων αλλαγών, σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας οι οποίες στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός  δικαιότερου συστήματος σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

•Ειδικότερα στην παρ. 3 του άρθρου 5 ορίζεται ότι «για την τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις, διενεργείται δημόσια κλήρωση ……στην έδρα του οικείου Δήμου, η οποία θα διενεργείται μια φορά το χρόνο, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους» και στην παρ. 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η κενή θέση που προέρχεται από μη ανανέωση της άδειας παραγωγού ή επαγγελματία  καλύπτεται μόνο από άλλο κάτοχο άδειας παραγωγού. Προτείνουμε τη διατήρηση του συστήματος μοριοδότησης αλλά κατά  τις διενεργούμενες  κληρώσεις να περιλαμβάνονται κάθε φορά  μόνον οι κενές θέσεις των λαϊκών αγορών. Στις κενούμενες θέσεις προς πλήρωση να τοποθετούνται πωλητές από την κατηγορία πωλητών (επαγγελματία ή παραγωγού) που προήλθε η κενή  θέση.

•Στην παρ. 6β του άρθρου 14 ορίζεται ως προαπαιτούμενο για τη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών καθώς και για τη διατήρησή της η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Προτείνουμε τη δημιουργία ειδικής κατηγορίας ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. στην οποία θα ενταχθούν αποκλειστικά και μόνον οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, καθότι πρόκειται για αδύναμη οικονομική ομάδα και οι άδειες αυτές χορηγούνται σε ανέργους με το κριτήριο του βιοπορισμού.

•Και τέλος, σε ότι αφορά την πρόταση σχετικά με τη διενέργεια κλήρωσης για τις τοποθετήσεις στις θέσεις των λαϊκών αγορών, αυτή να πραγματοποιηθεί εφάπαξ τον Ιανουάριο του 2015 και στη συνέχεια να εφαρμόζεται κυκλική μετατόπιση για λόγους διαφάνειας και δικαιότερου συστήματος, προτείνουμε για τη διασφάλιση του δικαιότερου συστήματος να μην εφαρμοστεί η κυκλική μετατόπιση των θέσεων των πωλητών, γιατί πολύ απλά ο κάθε επαγγελματίας δημιουργεί μια θέση αναφοράς που αυτήν γνωρίζει το καταναλωτικό κοινό και προσέρχεται στοχευμένα. »

Μετά τα ανωτέρω και δεδομένου ότι είμαστε ένας μικρός Δήμος, στον οποίο πραγματοποιείται μόνο μία λαϊκή αγορά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας  και το γεγονός ότι πρόκειται για ευαίσθητες οικονομικές ομάδες, ζητούμε την  συνεκτίμηση των προτάσεών μας.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ