28 Απρ 2014

Εγκρίθηκαν 8.606 προσλήψεις σε δήμους και υπουργείο Πολιτισμού

Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ βάσει και κοινωνικών κριτηρίων και θα έχουν διάρκεια από 8 ως και 11 μήνες. Εγκρίθηκαν ήδη 6.462 θέσεις σε δήμους και ακόμη 2.144 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού.


Με τρεις αποφάσεις των συναρμόδιων υπουργείων αποφασίστηκε να γίνουν οι προσλήψεις. Η πρώτη αφορά στην πρόσληψη 4.777 ατόμων για 8 μήνες, η δεύτερη για πρόσληψη 1.234 για το ίδιο χρονικό διάστημα και η τρίτη για πρόσληψη 451 ατόμων για 11 μήνες.

Με την πρώτη απόφαση εγκρίθηκε η πρόσληψη 4.777 ατόμων στους δήμους και τις περιφέρειες:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου

Με τη δεύτερη απόφαση εγκρίθηκαν 1.234 προσλήψεις ατόμων στους δήμους και τις περιφέρειες:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

Με την τρίτη απόφαση εγκρίθηκαν 451προσλήψεις ατόμων στους δήμους και τις περιφέρειες:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου

Οι 2.144 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού θα γίνουν:
2 στην Η εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων
11 στη ΙΑ εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων
50 στην ΙΕ εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων
765 στην ΚΘ εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων
460 στην Λ εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων
35 στην ΛΘ εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων
10 στη 23Η εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων
6 στην εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων
2 στην ΙΕ εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων
565 στην ΚΘ εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων
230 στην ΛΘ εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων
6 στην 23η εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων


Thrakitoday.com