5 Μαρ 2014

Επιστολή του Δημάρχου Δράμας Κυριάκου Χαρακίδη στον Υπουργό Εσωτερικών για ευνοϊκότερη ρύθμιση των οφειλών των επαγγελματιών

Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών απέστειλε ο Δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης με την οποία δηλώνει την αντίθεσή τόσο του Δήμου όσο και των φορέων της περιοχής στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε και αφορά οικονομικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα την τμηματική διευκόλυνση των οφειλών των επαγγελματιών. Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

Κύριε Υπουργέ,

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που μας απασχολεί τοπικά, το οποίο όμως ταλανίζει όλους τους Δήμους της χώρας, είναι το πολύ σφιχτό πλαίσιο διεκδίκησης των απαιτήσεων που έχει ο Δήμος από συμπολίτες μας, όταν αυτοί αδυνατούν να καταβάλλουν τις οφειλές τους με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις.

Κατόπιν αυτής της διαπίστωσης έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό επαφές τόσο σε απευθείας συναντήσεις, όσο και με έντονη αλληλογραφία, ώστε να επιτύχουμε μια πιο ευνοϊκή ρύθμιση για την είσπραξη των απαιτήσεων που έχουν οι ΟΤΑ. Προφανώς η αναγκαιότητα αυτή έγινε αντιληπτή από εσάς και με αυτό το στόχο κατατέθηκε προς διαβούλευση σχέδιο νόμου, που εκτός των άλλων προτεινόμενων αλλαγών, προσπαθεί να δώσει λύση και σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα.

Με το άρθρο 53 λοιπόν που κατατέθηκε στην ενότητα των οικονομικών ρυθμίσεων, επιχειρείται η θέσπιση μιας δέσμης μέτρων για ρύθμιση οφειλών. Δυστυχώς βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε, ότι όχι απλώς δεν δίνει λύσεις, αλλά παράλληλα υπονομεύει ακόμη περισσότερο την οικονομική δυνατότητα των πολιτών και φυσικά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Θεωρούμε απαραίτητη την αλλαγή της βασική κατεύθυνσης της ρύθμισης και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με την πρόταση που σας έχει κατατεθεί από το Δήμο μας και τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Αναλυτικά προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές επί της πρότασης νόμου:

•Εκτός από τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές να συμπεριληφθούν και οι μη βεβαιωμένες, όπως έχει γίνει σε παρελθούσες ρυθμίσεις. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν οφειλές, οι οποίες βεβαιώνονται μεταγενέστερα από το χρόνο γέννησης τους. Συνεπώς με την παρούσα ρύθμιση, δεν καθίσταται δυνατή η ρύθμιση όλων των πραγματικών οφειλών.

•Όποιος εντάσσεται στη ρύθμιση να τυγχάνει απαλλαγής στο 100% των προσαυξήσεων, ανεξάρτητα του αριθμού των δόσεων. Η υπέρογκη αύξηση των προσαυξήσεων ήταν παρεπόμενο της αδυναμίας ένταξης σε τμηματική διευκόλυνση με τις μέχρι σήμερα υπάρχουσες ρυθμίσεις, οι οποίες ήταν ουτοπικές ως προς την δυνατότητα συνεπούς καταβολής.

•Στις απαλλαγές, εκτός από τις προσαυξήσεις, να συμπεριληφθούν και τα πρόστιμα. Υπάρχουν σήμερα οφειλές, που προέρχονται από πρόστιμα που σε πολλές περιπτώσεις ανέρχονται στο 100% της κύριας οφειλής. Π.χ. πρόστιμο ισόποσο της αρχικής οφειλής για μη έγκαιρη δήλωση του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων.

•Η υπαγωγή στη ρύθμιση να μην επιδέχεται εκ νέου προσαυξήσεις. Είναι αδιανόητο με την επιχειρούμενη ρύθμιση να επιδέχεται το διακανονισθέν κεφάλαιο προσαύξηση ίση με το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ε.Κ.Τ. + 8% ετησίως. Αν μη τι άλλο οι Δήμοι δεν είναι τράπεζες.

•Πρέπει οπωσδήποτε να εξαιρεθεί η παράγραφος 3, η οποία κάνει λόγο για εξέταση του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση από το προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. Άραγε με ποιο τρόπο ο εκάστοτε προϊστάμενος μπορεί να αποφανθεί επί της φορολογικής εικόνας και της φοροδοτικής ικανότητας του οφειλέτη; Και φυσικά ποιος ο λόγος να συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής κατά περίπτωση δικαιολογητικά; Είναι όντως αντιφατικό να λαμβάνονται υπόψη γα τη διαμόρφωση της απόφασης συγκεκριμένα μη ευνοϊκά στοιχεία, όπως βεβαίωση ανεργίας, διακοπή επιχείρησης, οικονομική ζημία επιχειρήσεων, όταν εκ των πραγμάτων αυτά τα δεδομένα μειώνουν τη φοροδοτική ικανότητα των οφειλετών. Θεωρούμε απαραίτητη την απαλοιφή όλης της παραγράφου και την υπαγωγή στη ρύθμιση όλων των αιτούντων χωρίς καμία προϋπόθεση, όπως άλλωστε ίσχυε σε προγενέστερες ρυθμίσεις.

•Η άρση της εντολής δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας να γίνεται απευθείας με την υπαγωγή στη ρύθμιση και την καταβολή της πρώτης δόσης και όχι με την αποπληρωμή του 30% της ρύθμισης. Δηλαδή ένας οφειλέτης που ρυθμίζει και διακανονίζει σε 100 δόσεις, θα πρέπει να περιμένει 2,5 χρόνια για να αρθεί η δέσμευση του ΑΦΜ του;

•Ομοίως τα ίδια να ισχύσουν και για τη δημοτική ενημερότητα.

•Εκτός από την αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την καταβολή της πρώτης δόσης που πολύ σωστά έχει προταθεί, το ίδιο να ισχύσει και για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί σχετικές παραγγελίες. Εάν π.χ. ένας Δήμος έχει κοινοποιήσει σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα επιστολή για δέσμευση των τραπεζικών καταθέσεων ενός επαγγελματία και παράλληλα με τα ισχύοντα μέτρα για κάθε πώληση άνω των 1500 ευρώ, πρέπει ο πελάτης να κάνει έμβασμα σε λογαριασμό του επαγγελματία, τότε γίνεται αντιληπτό ότι όλα τα χρήματα των εμπορικών συναλλαγών θα δεσμεύονται από το Δήμο. Πραγματικά πόσο διευκολύνει τους οφειλέτες η προτεινόμενη ρύθμιση;

•Θεωρούμε αδιανόητο και εξωφρενικό η καθυστέρηση μια δόσης να επιβαρύνεται με προσαύξηση 15%. Τέτοια επιτόκια, μόνο οι πιστωτικές κάρτες έχουν. Ειλικρινά τι είδους βοήθεια καλείται να δώσει ο προτεινόμενος διακανονισμός των οφειλών, όταν συμπεριλαμβάνονται ρήτρες ιδιαίτερα επαχθείς και οι οποίες δεν προβλέπονται σήμερα με τον υφιστάμενο διακανονισμό;

•Ποιο το νόημα και τι επιδιώκει η γ’ περίπτωση της παραγράφου 11, η οποία προβλέπει ότι η ρύθμιση «απόλλυται» αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων μετά των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ κ.τ.λ. Μια πιο ευνοϊκή ρύθμιση πρέπει να έχει ως σκοπό την είσπραξη όσο το δυνατόν περισσότερων απαιτήσεων των ΟΤΑ και όχι τη δημιουργία προϋποθέσεων για την εύκολη απένταξη από τη ρύθμιση.

•Ομοίως ζητούμε την απαλοιφή και της δ’ περίπτωσης, γιατί δεν πρέπει να συσχετίζονται οι προς διακανονισμό οφειλές, με την ενδεχόμενη δημιουργία νέων οφειλών.                 
           
Κατόπιν των προαναφερομένων θεωρούμε ότι συνολικά το άρθρο 53 στο προς ψήφιση νομοσχέδιο δεν απαντάει στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Προφανώς θα πρέπει να επανεξετάσετε το σκοπό της προτεινόμενης ρύθμισης, αλλά και τη δυνατότητα ένταξης όσο το δυνατόν περισσότερων οφειλετών.  Ο στόχος θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση των οφειλετών και όχι η δημιουργία επιπρόσθετων προβλημάτων σε αυτούς.  Είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πεδίο ανάπτυξης και βοήθειας στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας, κυρίως επαγγελματίες, συμβάλλοντας στη κατεύθυνση οχύρωσης των επιχειρήσεων σε αυτήν την εποχή της έντονης οικονομικής δυσπραγίας και όχι να υπάρξει ένα ακόμα νομοθέτημα, το οποίο θα οδηγεί στην πλήρη εξόντωση τους.         

Πιστεύουμε ότι συμβάλλαμε στην κατανόηση του σοβαρού αυτού θέματος και αναμένουμε την αντιμετώπιση του με την υιοθέτηση των παραπάνω αλλαγών.