26 Μαρ 2014

ΑΣΕΠ για όλα στο Δημόσιο

Με μοριοδότηση μέσω του ΑΣΕΠ θα πραγματοποιούνται οι μετατάξεις, οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις στο Δημόσιο σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.


Ο μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας, που θα αντικαταστήσει τη γραφειοκρατική διαδικασία των μεταθέσεων, μετατάξεων και των αποσπάσεων στο Δημόσιο, έχει ενταχθεί στη συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα στο πλαίσιο της πρόσφατης διαπραγμάτευσης και αναμένεται να θεσμοθετηθεί μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εθνος».

Το νέο καθεστώς που διαμορφώνει την «εσωτερική αγορά εργασίας» στο Δημόσιο δεν περιλαμβάνει το καθεστώς της διαθεσιμότητας για τους υπαλλήλους, ενώ θα απαγορεύει την παρέμβαση πολιτικών παραγόντων στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας θα περιλαμβάνει πέντε στάδια:

- Καταγραφή των κενών θέσεων σε όλο το Δημόσιο.
- Δύο ή τρεις φορές τον χρόνο θα προκηρύσσεται πανελλαδικός διαγωνισμός που θα περιλαμβάνει τις κενές θέσεις ανά ειδικότητα και κλάδο στις ανά την επικράτεια δημόσιες υπηρεσίες. Ο διαγωνισμός θα διεξάγεται υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ.
- Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να μετακινηθούν θα καταθέτουν σχετική αίτηση στις υπηρεσίες που ανήκουν προκειμένου να λάβουν άδεια τη μετακίνησή τους. Σε περίπτωση που κριθούν απαραίτητοι στις δομές που υπηρετούν δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό.
- Οι υποψήφιοι θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα υποβάλλουν αίτηση μετακίνησης σε αντίστοιχης ειδικότητας και κλάδου με αυτή που κατέχουν. Θα μοριοδοτούνται από το ΑΣΕΠ.

- Οι επιτυχόντες που θα έχουν την καλύτερη βαθμολογία στη μοριοδότηση των κριτηρίων μετά την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων από το ΑΣΕΠ θα μετακινούνται στις νέες θέσεις εντός ενός μηνός, άμεσα, χωρίς να τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.