21 Οκτ 2013

Μ.Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αλεξανδρούπολη

Η εταιρία Μ.Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, με ηγετική θέση στον κλάδο συσκευασίας, ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιο της στην Αλεξανδρούπολη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.


Ο/H ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να έχει:
Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής με κατεύθυνση Χημικού Μηχανικού,
μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
Εμπειρία τουλάχιστον 6 έως 8 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Άριστη γνώση Η/Υ Ικανότητα επικοινωνίας,
διάθεση για ομαδική εργασία
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, αν πρόκειται για άνδρα

Η επιχείρηση προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβής
Συμμετοχή σε πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και ασφάλισης ζωής

Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας