26 Ιουλ 2013

Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού: Δηλώσεις Αντιπεριφερειάρχη Δράμας

Σχετικά με το χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Γιάννης Ξανθόπουλος, έκανε τις παρακάτω δηλώσεις:


Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, (ΚΥΑ), των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης την 31/12/2012, παραχωρήθηκε η χρήση και η εκμετάλλευση του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού. (όλη η έκταση με τις εγκαταστάσεις της), στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΠΑΜΘ).

Την 15 Φεβρουαρίου 2013 υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού (ΧΚΦ), από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, στην Περιφέρεια ΑΜ- Θ. Έκτοτε ξεκινήσαμε τις διαδικασίες εκμίσθωσης του ΧΚΦ, αφού προηγούμενα προς τούτο υπήρξε σχετική πολιτική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Την 25/04/2013 απέστειλε η αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας), την διακήρυξη εκμίσθωσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ προς λήψη απόφασης έγκρισής της, ως ο νόμος ορίζει.

Η Οικονομική Επιτροπή ανέπεμψε το θέμα, την 28/05/2013, στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΑΜ-Θ προς λήψη από αυτό της σχετικής απόφασης, το οποίο μετά από 3 συνεδριάσεις, ενέκρινε στις 24/07/2013, το σχέδιο διακήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του Χ.Κ.Φ, όπως συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία, με την προσθήκη προσαρτήματος στο οποίο θα αναφέρεται «η ύπαρξη των άκυρων συμβάσεων και οι αναληφθησόμενες ενέργειες από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ για την αποβολή των αυθαίρετων κατόχων μισθωτών, με την ρητή επισήμανση ότι μετά την απόδοση των εκτάσεων στη νόμιμη κάτοχο του θα παραχωρηθούν αμελλητί στον ανάδοχο μισθωτή».

Προσπαθήσαμε αυτό το διάστημα όλοι οι εμπλεκόμενοι, η διοίκηση δηλαδή της Αντιπεριφέρειας, οι δραστηριοποιούμενοι μέχρι τώρα στο χιονοδρομικό και οι ενδιαφερόμενοι για την μίσθωση του, με το προτεινόμενο σχέδιο της διακήρυξης από την αρμόδια υπηρεσία, να εξασφαλίσουμε για δύο χρόνια τουλάχιστον την συνολική λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, με ταυτόχρονη διερεύνηση εκ μέρους μας των παρανομιών σε αυτό και την εξασφάλιση της νομιμότητας.


Η χθεσινή απόφαση, συμπλήρωσε ο κ Ξανθόπουλος, είναι πιθανό να οδηγήσει σε μη εκδήλωση ενδιαφέροντος στη δημοπρασία (άγονος διαγωνισμός), ή σε εκμίσθωση τμήματος του Χιονοδρομικού με αποτέλεσμα μερική χρήση αυτού και ορατή την πιθανότητα μη λειτουργίας του.