21 Μαΐ 2013

Εργασία: 6 Προσλήψεις από το Υπ. Πολιτισμού για την Αμφίπολη


Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

αρχαιολόγου και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ενταγμένης στο Ε.Σ.Π.Α. πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ»

(1) Αρχαιολόγοι ΠΕ
(1) Εργατοτεχνίτες ΔΕ
(4) Ειδικευμένοι εργάτες ΥΕ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 21.05.2013 έως 27.05.2013
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2510224716