24 Μαΐ 2013

Εργασία: 66 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη Θάσο


Η Τουριστική και Οικονομική Ανάπτυξη Θάσου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών της, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ως εξής:

  •  12 Υπάλληλοι Υποδοχής
  • 6 Υπάλληλοι Σουπερ-Μαρκετ
  • 5 Υπάλληλοι Μπαρ
  • 1 Ναυαγοσώστης/τρια
  • 1 Νοσοκόμος/α
  • 4 Νυχτοφύλακες
  • 2 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
  • 35 Εργάτες/τριες καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
23/05/2013-28/05/2013

Καταληκτική ημερομηνία:
28/05/2013

Τηλέφωνο:
2593061207

Τα άτομα που θα προσληφθούν, θα απορροφηθούν σταδιακά από την εταιρεία ανάλογα με τις ανάγκες της, από 01-06-2013 μέχρι και 01-08-2013.