20 Μαΐ 2016

Λειτουργία ΚΗΦΗ Δράμας

Τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 τίθεται σε λειτουργία ο χώρος του ΚΗΦΗ (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας, όπου και θα υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Η αίτηση συνοδεύεται ανά περίπτωση από 


κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και από κάποια για τη συγκέντρωση μορίων, που καλύπτουν τα κριτήρια μοριοδότησης, τα οποία αναλυτικά μπορούν οι δημότες να πληροφορηθούν από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Δράμας, κ Χριστόδουλος Μαμσάκος, δηλώνει ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή κατάφερε να ξεπεράσει τον σκόπελο που υπήρχε για τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου και να προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για τη ορθή φροντίδα και προστασία των ηλικιωμένων συνδημοτών μας. Επιπλέον τονίζει ότι είναι ηθικό και κοινωνικό χρέος η μέριμνα και η ποιοτική διαβίωση κάθε συνδημότη.


Η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, κα. Ζωή Καριοφυλλίδου, ευχαριστεί τον Δήμαρχο Δράμας για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του στην Τρίτη Ηλικία και τονίζει ότι με εντατικές προσπάθειες επιτεύχθηκε η ομαλή λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και ότι πλέον είναι σε θέση η Δραμινή Κοινωνία να απολαμβάνει την εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το ηλικιωμένο άτομο διατηρώντας τη συνοχή της οικογένειας, την αυτονομία του, την κοινωνική συμμετοχή και το κοινωνικό του περιβάλλον.