10 Απρ 2014

Στελέχωση Nοσοκομείου Δράμας με μόνιμο ιατρικό προσωπικό

Μετά από απόφαση του Υπουργού Υγείας και αφού υπήρξε ανάλογη έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών, διορίζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ως μόνιμο ιατρικό προσωπικό, έξι (6) Ιατροί με βαθμό Επιμελητή Β’ και με τις εξής ειδικότητες:


Παθολογοανατομικής: Μία (1) θέση
Ορθοπεδικής: Μία  (1) θέση
Αναισθησιολογίας: Μία (1) θέση
Ιατρικής Βιοπαθολογίας: Δύο (2) θέσεις
ΩΡΛ: Μία (1) θέση
Παθολογίας: Μία (1) θέση
           
Επίσης ως είναι γνωστό, εγκρίθηκε η ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας με οκτώ (8) Επικουρικούς Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.


Από το Γραφείο Ενημέρωσης


Κυριαζίδης Δημήτριος