14 Οκτ 2013

Δικαιούχοι Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο) Δήμου Δράμας

Όσοι δημότες και κάτοικοι ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας οφείλουν να προσκομίσουν στην Κοινωνική Υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:


ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ
  
Όσοι δημότες και κάτοικοι ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας οφείλουν να προσκομίσουν στην Κοινωνική Υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση- υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου( δίνεται από την υπηρεσία)
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Εκκαθαριστικό και Ε1 οικονομικού έτους 2013 όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας.
5. Έντυπο Ε9 του ενδιαφερόμενου και όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας.
6. Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης σε ισχύ
7. Φωτοαντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, εφόσον υπάρχει σε κάποιο μέλος της οικογένειας.
8. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας, εφόσον υπάρχει σε κάποιο μέλος της οικογένειας για την απόδειξη κατοικίας.
9. Οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό ζητηθεί από την Κοινωνική Υπηρεσία. 
 
Κοινωνική Υπηρεσία , γραφείο 130-ισόγειο Διοικητηρίου)       τηλ.  2521351130
           
Δικαιούχοι Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Κοινωνικό Παντοπωλείο)
Δήμου Δράμας

 ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΕΙΣ
  
Όσοι δημότες και κάτοικοι ενδιαφέρονται να επανεξεταστεί η αίτησή τους σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας, οφείλουν να προσκομίσουν στην Κοινωνική Υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αίτη ση- υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου και για την μη μεταβολή της ατομικής και οικογενειακής κατάστασης (περιουσιακά στοιχεία, υγεία κ.λ.π (δίνεται από την υπηρεσία)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτα)
3. Εκκαθαριστικό και το Ε1 έτους 2013 όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας.
4. Οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό ζητηθεί από την Κοινωνική Υπηρεσία. 

Κοινωνική Υπηρεσία , γραφείο 131-ισόγειο Διοικητηρίου)       τηλ.  2521351131

Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών …..από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου έως και Δευτέρα4 Νοεμβρίου 2013
  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ