5 Αυγ 2015

Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Συν-Εργασία: Συλλογική Δράση για τη Στοχευμένη Στήριξη της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας"

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Εργασία: Συλλογική Δράση για τη Στοχευμένη Στήριξη της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας» στο πλαίσιο της Δράσης 6 «Ίδρυση και λειτουργία cluster νεοφυών επιχειρήσεων του Σχεδίου» σας προσκαλεί 


σε δύο επιχειρηματικές συναντήσεις καθώς και σε δύο θεματικές εισηγήσεις που θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. (2ος όροφος – Κωνσταντινουπόλεως 8, Δράμα).

Στόχος της Δράσης είναι να υποστηριχθούν κατά την πρώτη περίοδο και να εδραιωθούν νέες καινοτόμες ιδέες επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σκοπό την ενδυνάμωση της αντίληψης της επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα των επιμέρους ενεργειών της Δράσης έχει ως εξής:

•  Την Πέμπτη 06 Αυγούστου και ώρα 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ο 1ος κύκλος θεματικών εισηγήσεων με τίτλο «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για μικρές επιχειρήσεις – Συστάδες - Clusters».
• Στη συνέχεια, στις 12:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επιχειρηματική συνάντηση νεοφυών επιχειρήσεων.
•  Την Τρίτη 11 Αυγούστου και ώρα 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ο 2ος κύκλος θεματικών εισηγήσεων με τίτλο «Επικοινωνία & Συνεργασία».
•  Στη συνέχεια, στις 12:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη επιχειρηματική συνάντηση νεοφυών επιχειρήσεων.


Οι παραπάνω ενέργεις λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συν-Εργασία: Συλλογική Δράση για τη Στοχευμένη Στήριξη της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας» (MIS:376921), η οποία εντάσσεται στη Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25% από εθνικούς πόρους.