20 Ιουλ 2015

Ξεκινούν οι εγγραφές στο πρόγραμμα «Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών κατά την περίοδο των θερινών διακοπών»

Ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και ειδικότερα στο πλαίσιο των υποστηρικτικών δράσεων κυρίως των εργαζόμενων γονέων με παιδιά, σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου, υλοποιεί το πρόγραμμα «Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» κατά τον μήνα Αύγουστο.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών (γεννημένα από το 2003 έως το 2009) και περιλαμβάνει δραστηριότητες (παιχνίδι, χορό, ζωγραφική, παραμύθι, κλπ) στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Η υλοποίηση της δράσης αφορά το διάστημα  από  01/08/2015 έως και 31/08/2015.            

 Η δημιουργική απασχόληση θα γίνεται υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών και θα παρέχεται στα παιδιά χωρίς οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας (δωρεάν).

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν από τις 21/07/2015  έως και  07/08/2015 στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου (Δημαρχείο-Πλ.Ελευθερίας 1, 2ος όροφος, τηλ. 2521021054 και 2521027415).

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
• Αίτηση εγγραφής (Διατίθεται στο Δημαρχείο)
• Υπεύθυνη δήλωση γονέα (Διατίθεται στο Δημαρχείο)



ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ