14 Ιουλ 2015

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δημιουργία νέας χάρτας κοινωνικής πολιτικής του δήμου Δράμας 2015-2019.

Λαμβάνοντας υπ όψιν, ότι η ενεργή συμμετοχή και η πολυδιάστατη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο που διαθέτει μια κοινωνία, κι αυτά πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς μέριμνας για ένα σύγχρονο δήμο, καθώς και ότι η έκταση και η ποιότητα της εφαρμοζόμενης κοινωνικής πολιτικής σε μια τοπική κοινωνία αποτελεί τον ουσιαστικότερο άξονα της κοινωνικής...


...συνοχής, αλλά και τον ουσιαστικότερο δείκτη της κοινωνικής φυσιογνωμίας του αντίστοιχου δήμου πραγματοποιούμε ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον σχεδιασμό της νέας χάρτας κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Δράμας προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου ζητώντας να ανταποκριθούν άμεσα και ουσιαστικά.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η κοινωνική πολιτική είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, που δεν μπορεί απλώς να «παρέχεται» ή να προσλαμβάνεται παθητικά, αλλά που πρέπει να συνδιαμορφώνεται μέσα από την ανοιχτή και συστηματική επικοινωνία του δήμου με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της,
  
 
      Ο Δήμαρχος    

Χριστόδουλος Μαμσάκος


Ο Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Πολιτικής


   Αριστείδης Μωϋσιάδης