8 Απρ 2015

Δράμα: Πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων για τις ήμερες του Πάσχα

Την ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10-04-2015 
η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών (πράσινοι κάδοι) θα γίνει μόνο από το κέντρο της πόλης τις πρωινές ώρες.
η  αποκομιδή των ανακυκλώσιμων  υλικών (μπλε κάδοι) θα γίνει από το κέντρο της πόλης τις πρωινές και απογευματινές ώρες. 


Το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ   11-04-2015
η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών(πράσινοι κάδοι)  θα γίνει κανονικά από όλο τον Δήμο Δράμας (τοπικές και δημοτικές κοινότητες) τις πρωινές ώρες. 
η  αποκομιδή των ανακυκλώσιμων  υλικών(μπλε κάδοι)  θα γίνει μόνο από το κέντρο της τις απογευματινές ώρες . 

Την ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2014
η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών(πράσινοι κάδοι)  και των ανακυκλώσιμων  υλικών(μπλε κάδοι)  θα γίνει μόνο από το κέντρο της πόλης τις πρωινές ώρες.

Την ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2014
η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών(πράσινοι κάδοι)  θα γίνει μόνο από το κέντρο της πόλης τις πρωινές ώρες.Από το Γραφείο Τύπου