14 Απρ 2015

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας: Απόσυρση Ακατάλληλων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί σε απόσυρση ποσοτήτων μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων που έχουν κατασχεθεί (380 λίτρα). Η παραλαβή των παραπάνω ποσοτήτων θα γίνει από ειδικό συνεργείο το οποίο θα βρίσκεται για τον σκοπό αυτό στον χώρο της Ε.Α.Σ. Δράμας την Τρίτη 21 Απριλίου 2015.


Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, αλλά και όσοι καλλιεργητές έχουν στην κατοχή τους ληγμένα ή ακατάλληλα προς χρήση γεωργικά φάρμακα θα μπορούν την ίδια ημέρα, στον χώρο της Ε.Α.Σ. Δράμας, στη Δράμα, να τα παραδίδουν στο συνεργείο, με δική τους χρέωση, για την ασφαλή διαχείρισή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                                                                               ΙΩΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ