20 Νοε 2014

Συμμέτοχη του ΚΔΒΜ δήμου Δράμας στο διήμερο σεμινάριο επιχειρηματικότητας “RESTART GREECE”, 27 & 28/11/2014 στην Αλεξανδρούπολη

Το Δημοτικό Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δράμας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμετέχει στο διήμερο σεμινάριο επανεκκίνησης της επιχειρηματικότητας «Restart Greece» στην Αλεξανδρούπολη στις 27 & 28 Νοεμβρίου.  


Το διήμερο σεμινάριο διοργανώνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και είναι προσανατολισμένο στην πληροφόρηση και αντιμετώπιση κρίσιμων, πρακτικών ζητημάτων του επιχειρείν και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Ομιλητές με σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία δίνουν πρακτικές συμβουλές για τη χρηματοδότηση, το σωστό στήσιμο μιας επιχείρησης, τους κινδύνους και κυρίως τις ευκαιρίες που δίνει η έξυπνη διαχεί

Δικαίωμα συμμετοχής στο δωρεάν σεμινάριο έχουν εκπαιδευόμενοι των τμημάτων διά βίου μάθησης του ΚΔΒΜ Δράμας, καθώς θα υπάρχει δωρεάν μετάβαση στην Αλεξανδρούπολη με λεωφορείο του δήμου Δράμας.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Πληροφορίες - εγγραφές στην έδρα του ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας (1ΗΣ Ιουλίου & Χρυσοβέργη γωνία, τηλ. Επικοινωνίας 2521058313).


Το ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.