19 Νοε 2014

Ξενοδοχείο στην Ξάνθη (NESTOS HOTEL) ζητεί ένα άτομο για τη θέση RECEPTION

Ξενοδοχείο στην Ξάνθη (NESTOS HOTEL) ζητεί ένα άτομο για τη θέση  RECEPTION.


Απαραίτητα Προσόντα

- Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής
- Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
- Οργανωτικές ικανότητές
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
- Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
- Πολύ καλή γνώση Η/Υ
- Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα

- Γνώση λειτουργικού συστήματος singularlogic hospitality system
Παροχές

- Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον
- Μόνιμη εργασία
- Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση