20 Οκτ 2014

Καβάλα: Ανακύκλωση – Η Δράμα «κοστίζει»!

Είναι γεγονός ότι το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών «πονάει» την Καβάλα και χρειάζεται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, ξεκινώντας από την περισυλλογή τους και την καθαριότητα του Δήμου μέχρι την αξιοποίησή τους ή την καλή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. (χωματερής).


Ωστόσο υπάρχει το άμεσο ζήτημα της συνεργασίας του Δήμου Καβάλας με την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. (τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ), μίας συνεργασίας που δημιουργεί νέα προβλήματα, όπως επισήμανε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου η παράταξή μας «Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη μέχρι τώρα συνεργασία με τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ., ο Δήμος Καβάλας είναι υποχρεωμένος:

·να αγοράσει πρόσθετο ειδικό εξοπλισμό μόνο και μόνο για τη μεταφορά στη Δράμα των ανακυκλούμενων υλικών που προέρχονται από τα απορρίμματα,

· να αναλάβει το κόστος της μεταφοράς τους.
Επίσης, εάν τα ανακυκλώσιμα υλικά πηγαίνουν στη Δράμα χάνονται για την τοπική οικονομία:

· το εισπραττόμενο από το Κ.Δ.Α.Υ. Τέλος Ανακύκλωσης,

· θέσεις απασχόλησης εργαζομένων στην ανακύκλωση.

Όλα αυτά μάλιστα συμβαίνουν, ενώ το Κ.Δ.Α.Υ. Δράμας (το οποίο λειτούργησε ως «πιλότος» της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. στην Περιφέρειά μας) παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα βιωσιμότητας και ήδη αναζητεί νέο εργολάβο για τη διαχείρισή του.

Επειδή λοιπόν «η Δράμα κοστίζει» και έχει αβέβαιη προοπτική, ο Δήμος Καβάλας οφείλει να επανεξετάσει το θέμα, να πιέσει τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. να υλοποιήσει την υποχρέωσή της για την κατασκευή Κ.Δ.Α.Υ. στον Δήμο Καβάλας και να εξετάσει άλλες πιθανές συνεργασίες, διαφυλάσσοντας έτσι τα συμφέροντα του Δήμου και της τοπικής οικονομίας.

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

Ο Επικεφαλής  Μάκης Παπαδόπουλος Δημοτικός Σύμβουλος