28 Οκτ 2014

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρακολούθηση δωρεάν προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενήλικων

Το Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δράμας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη των παρακάτω δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων:


•           Ελληνικό αλφαβητικό σύστημα (25Ω)
•           Βελτιώνω την ορθογραφία μου (25Ω)
•           Σύνταξη εγγράφων – φορμών (50Ω)
•           Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (25Ω)
•           Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή (25Ω)
•           Γεωργία και Φυσικοί Πόροι (25Ω)
•           Περιβάλλον και καθημερινή ζωή (25Ω)
•           Συλλογικές περιβαλλοντικές δράσεις (25Ω)
•           Πράσινη Επιχειρηματικότητα (25Ω)
•           Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές (25Ω)
•           Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (50Ω)
•           Εθελοντικές Δράσεις στην Τοπική Κοινωνία (25Ω)
•           Διαχείριση Χρόνου (25Ω)
•           Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες (50Ω)
•           Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών (25Ω)
•           Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού (25Ω)
•           Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή (25Ω)

Για την ένταξη ενδιαφερομένων στα εκπαιδευτικά τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκόμιση φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  Οι θέσεις των εκπαιδευόμενων είναι περιορισμένες. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Αιτήσεις καθημερινά από Δευτέρα 27 Οκτωβρίου  έως Παρασκευή 7 Νοεμβρίου,  10.00 – 13.00 και 18.00 – 20.00 στην έδρα του Κ.Δ.Β.Μ. Δράμας, 1ης Ιουλίου και Χρυσοβέργη γωνία (Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας: Ψαριανός Ερμόλαος, τηλ. επικοινωνίας 2521058313, 6973570121).

Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Δράμας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.