9 Μαΐ 2014

Αντί κινήσεων εντυπωσιασμού, μέρος γ’ ( άρθρο του Κλήμη Κεραμιτσόπουλου)

Σε αντίθεση με το προεκλογικό πνεύμα που επιτάσσει τις προγραμματικές μεγαλοστομίες και υποσχέσεις, καθώς και τις σχετικές κινήσεις και δηλώσεις εντυπωσιασμού αλλά και τη στείρα αντιπολίτευση με εξαπόλυση μομφών και...


...καταγγελιών δεξιά και αριστερά, το Project Δράμα 2020 βγαίνει μπροστά και ξεχωρίζει καταθέτοντας σαφείς και ανεπτυγμένες προτάσεις για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία της Δράμας και την ποιότητα ζωής των πολιτών.


Σήμερα σας παρουσιάζουμε δύο προτάσεις από τον άξονα «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» που αφορούν:

-Τα ΤΕΙ του Δήμου,
-την αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων Στρατοπέδων και
-την Έξυπνη Διαχείριση Απορριμμάτων. 

Φιλοσοφία μας είναι δώσουμε συγκριτικό πλεονέκτημα στη Δράμα, αντίθετα με τα τελευταία χρόνια που είμαστε μάρτυρες της γήρανσής της. Προωθώντας την ταυτότητα της πόλης μέσω θεσμών όπως η Ονειρούπολη, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, η Πινακοθήκη Βαλκάνιων Ζωγράφων, τα δρώμενα των Φώτων στα χωριά του Δήμου Δράμας, ενισχύουμε τον αγροτουρισμό, την ορειβασία, τον μονοπατικό τουρισμό.

Γενικότερα, προωθώντας μια πιο ανθρώπινη πόλη με ουσιώδεις αναπλάσεις με πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμους, μια πόλη καθαρή, καθιστούμε τη Δράμα ελκυστικό τόπο προορισμού, εγκατάστασης  και ανάπτυξης επαγγελματικής δραστηριότητας ανθρώπων όλων των ηλικιών και όχι μόνο από την Ελλάδα.

Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούμε ένα Δήμο που σέβεται, προωθεί και ενισχύει την Πολιτισμική και Τουριστική του ταυτότητα, το Περιβάλλον και το Αρχιτεκτονικό του ύφος, και ταυτόχρονα δημιουργεί τις βάσεις για στέρεες Κοινωνικές Δομές και Επιχειρηματικότητα.


ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ


ΤΕΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Το ΤΕΙ Αρχιτεκτονικής Τοπίου δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στη Δράμα που δεν το έχουν αντιληφθεί ούτε οι διοικούντες την πόλη, ούτε ακόμη και οι πολίτες της. Το συγκεκριμένο ΤΕΙ, είναι μοναδικό στην Ελλάδα,  έχει σαν αντικείμενο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κατοχυρωμένο σε παγκόσμιο επίπεδο για την επιστημονική του αυτονομία και από τα ελάχιστα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Δήμος Δράμας, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη λογική της μη αξιοποίησης αλλά και τη λογική της κατάργησης των ΤΕΙ που μπορούν και έχουν την τεχνογνωσία να προσφέρουν στην οικονομία της χώρας, μπορεί να δημιουργήσει μια Δημοτική επιχείρηση, σε συνεργασία με το ΤΕΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ με χώρο δράσης σε όλη την επικράτεια, με αντικείμενο:

Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση έργων παρέμβασης στον αστικό ιστό και που αφορούν παρεμβάσεις σε χώρους πρασίνου, διαμόρφωση πάρκων αλσύλλιων, πλατειών, αναπλάσεις, διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων, σε συνδυασμό με έργα αποκατάστασης παλαιών κτιρίων σε περιπτώσεις γενικότερης παρέμβασης ανάδειξης τμημάτων πόλεων κλπ.

Έτσι θα δημιουργηθεί ένα εξαγώγιμο προϊόν, και θα προσφέρει θέσεις εργασίας στους απόφοιτους του ΤΕΙ, σε επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, γεωπόνους-γεωλόγους, αρχιτέκτονες, τοπογράφους, μηχανικούς, μηχανολόγους – ηλεκτρολόγους, οικονομοτεχνικούς, σε ειδικευμένους τεχνίτες που θα εκτελούν τα έργα, και ταυτόχρονα σε πλήθος δορυφορικών επαγγελματιών – προμηθευτών υλικών, και φυσικά έσοδα στη Δήμο. Επιπλέον, θα βγάλει την Δράμα από την αυτό-απομόνωση της και θα την κάνει σημείο αναφοράς.


ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Απαραίτητη η λειτουργία και ανάπτυξη του τμήματος. Τα κρασιά της Δράμας είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα για την ποιότητα τους και αποτελούν ένα από τα προϊόντα brand name  της Δράμας.
Δημιουργία στον Δήμο Διεύθυνσης με αντικείμενο την προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Αιχμή του δόρατος, το κρασί. Η ύπαρξη τεχνολογικού Ιδρύματος με αυτό το αντικείμενο, προσφέρει τεράστια προστιθέμενη αξία στο εγχείρημα.

Αντικείμενο δράσης – σκοποί: 

• Η καταγραφή, ψηφιακή αποτύπωση και  χαρτογράφηση όλων των «ιδιαίτερων – ξεχωριστών» για την ποιότητα τους παραγόμενων προϊόντων της περιοχής.
• Συντονισμός δράσης για την προβολή τους,
• Παγκόσμια συμμετοχή σε εκθέσεις
• Συντονισμένη και κεντρική παραγωγή υλικού προβολής
• Εμπορικές συμφωνίες μέσω του Δήμου – στη σημερινή αγορά προτιμάται από τους καταναλωτές η επιχείρηση που έχει ευρεία γκάμα προϊόντων από αυτήν με περιορισμένη ποικιλία ειδών ή με μοναδικό παραγόμενο προϊόν. 
• Ενδεχόμενη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Μια τέτοια δυναμική και με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης παρέμβαση του Δήμου, θα έχει πολλαπλά οφέλη, ήτοι:

• Οικονομικά για τους παραγωγούς
• Διεθνής Προβολή της Δράμας και του Νομού
• Οικονομική Ανακούφιση για το σύνολο της Τοπικής οικονομίας
• Θα βγάλει την Δράμα από την αυτό-απομόνωση της και θα την κάνει σημείο αναφοράς


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ανοικτή εκπαίδευση
H ανοικτή εκπαίδευση εστιάζει στη δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών και στην ελεύθερη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Καλείται να άρει τους περιορισμούς της παραδοσιακής Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χωρίς να δρα ανταγωνιστικά με αυτή να αποτελέσει μια αξιόπιστη, εναλλακτική πρόταση στην επιθυμία πρόσβασης τόσο στο Πανεπιστήμιο, όσο και στην επιμόρφωση και κατάρτιση γενικότερα. Για αυτό το λόγο μάλιστα υπάρχει η άποψη ότι ο όρος ανοικτή εκπαίδευση μπορεί να σημαίνει «ανοικτή σε όλους», με την έννοια ότι δίνει ευκαιρίες και επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους.

Γενικά χαρακτηριστικά της ανοικτής εκπαίδευσης
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η ανοικτή εκπαίδευση είναι μέσα από ανοιχτά εκπαιδευτικά μέσα ή αλλιώς πακέτα εκπαίδευσης.

Αυτά έχουν πολλές μορφές:

1. Μπορεί να είναι έντυπο υλικό ή
2. Ψηφιοποιημένο υλικό (ταινίες μαγνητοφώνου, βίντεο, λογισμικό, πακέτα που στηρίζονται σε πολυμέσα κλπ). Με αυτά οι διδάσκοντες, οι εκπαιδευόμενοι και τα άτομα που θέλουν να μάθουν κάποια πράγματα χωρίς δάσκαλο, μπορούν να εργαστούν μόνοι τους και έχουν την δυνατότητα να τα αποκτήσουν ελεύθερα. Το υλικό αυτό επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την διαδικασία της μάθησης, είτε για έρευνα είτε για την ίδια την διδασκαλία.

Πλεονεκτήματα ανοικτής εκπαίδευσης
• Ένα από τα πλεονεκτήματά της είναι ότι απαιτείται λιγότερος χρόνος σε σχέση με τον συμβατικό τρόπο εκπαίδευσης.
• Δίνει την δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνεπώς και για Δια βίου μάθηση και επομένως αυξάνει τις ευκαιρίες που προσφέρονται για μάθηση.
• Δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευόμενων, για αυτό μάλιστα «προσφέρονται και αυτοτελείς εκπαιδευτικοί κύκλοι σπουδών μικρής διάρκειας»
• Δεν απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις για να συμμετάσχει κανείς σε προγράμματα ανοικτής εκπαίδευσης.

ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Ανοιχτό Δημοτικό Πανεπιστήμιο εντάσσεται στις δράσεις για τη Δια Βίου Μάθηση των συμπολιτών μας, και αποσκοπεί να παράσχει στους δημότες έγκυρη και τεκμηριωμένη γνώση από Πανεπιστημιακούς Καθηγητές, ερευνητικά κέντρα, Δραμινούς ακαδημαϊκούς της Διασποράς και καταξιωμένους ανθρώπους του πνεύματος και της Τέχνης, πάνω σε γνωστικά αντικείμενα ευρέος ενδιαφέροντος.

Προτείνουμε ως Project Δράμα 2020 την ίδρυση του Ανοιχτού Δημοτικού Πανεπιστημίου πεπεισμένοι ότι σε μια εποχή γενικευμένης κρίσης, όχι μόνο οικονομικής, αλλά και ηθικής, πνευματικής και πολιτισμικής, η άνοδος του πνευματικού επιπέδου των πολιτών συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιακής κοινωνικής συγκρότησης και της εθνικής ανάταξης, και πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα της πολιτείας.

Ο Δήμος μπορεί να εκμεταλλευτεί το κτιριακό απόθεμα των σχολικών κτιρίων που διαθέτει για να απορροφήσει Ευρωπαϊκά κονδύλια για τη Δια Βίου Μάθηση ακόμα και  για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το Δημοτικό Ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι ένας νέος θεσμός που μπορεί:

• Να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη των ανέργων και άλλων ευπαθών ομάδων,
• Να μετεκπαιδεύσει σε νέα γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες της οικονομίας,
• Να εγγυηθεί την ποιότητα των προσφερόμενων κύκλων σπουδών
• Να προωθήσει τη συμμετοχή των φοιτητών σε σχήματα συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα
• Να ενδυναμώσει την εφαρμογή της κινητικότητας μεταξύ προγραμμάτων σπουδών

Μέσα από την πρόνοια του νέου ΕΣΠΑ για την Τριτοβάθμια Δια Βίου Μάθηση, που και ένα Δημοτικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μπορεί να υποστηρίξει, είναι η ενθάρρυνση της καινοτομίας και η ανάπτυξη των «οριζόντιων δεξιοτήτων», συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος, ένα Δημοτικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μπορεί να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της συστηματικής συνεργασίας πολιτιστικών, επιστημονικών και ερευνητικών φορέων, με την από μέρους τους αξιοποίηση διαλειτουργικών σχημάτων δεδομένων με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση του ελληνόφωνου περιεχομένου στο διαδίκτυο.


ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΩΣ ΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αναφορικά με το Στρατόπεδο Ανδρικάκη πρόκειται για μια τεράστια ιδιόκτητη ανεκμετάλλευτη έκταση με κτίρια και εγκαταστάσεις που ρημάζουν με την πάροδο του χρόνου και δίνουν την εικόνα μιας πόλης-φάντασμα, στην οποία κλείνουν στρατόπεδα, και η οποία δέχεται να αμαυρώνεται η εικόνα της και μάλιστα σε σημείο – ουσιαστικά – εισόδου στην πόλη.

Η ΛΥΣΗ

Απαίτηση παραχώρησης από την Κτηματική Τράπεζα του στρατοπέδου ΑΝΔΡΙΚΑΚΗ. Έχουν γίνει από τον Δήμο Δράμας οι ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, επιμένουμε σε αυτό το πλαίσιο.

Μετά την παραχώρηση του, στόχος η δημιουργία πολυχώρου στο στρατόπεδο Ανδρικάκη που θα είναι ταυτόχρονα πάρκο αναψυχής και παιδότοπος.  Με θεματικές παιδικές χαρές, ποδηλατοδρόμους σε ειδικούς χώρους για τα μικρά παιδιά,

 Είναι ένας τεράστιος χώρος με εγκαταστάσεις (τα κτίρια του πρώην στρατοπέδου)  που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

• ως αναψυκτήριο
• χώρος φύλαξης – φιλοξενίας παιδιών εργαζόμενων και τις απογευματινές ώρες γονέων.
• Ως κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών, με έντυπο υλικό, προβολές βίντεο, και με οθόνες αφής που θα παρέχουν πληροφορίες για τη Δράμα και τα αξιοθέατα της. 
• Επίσης σαν  αίθουσες εκδηλώσεων.
• Διαμόρφωση υπαίθριων  χώρων εκδηλώσεων  και διαμόρφωση των υπόλοιπων υπαίθριων τμημάτων με τοποθέτηση γκαζόν και ανάδειξη του πρασίνου.
• Δημιουργία Βοτανικού Κήπου με την φύτευση των ενδημικών δέντρων και φυτών του Νομού, με πληροφορίες των χαρακτηριστικών τους, ώστε να λειτουργήσει ως θεματικό κέντρο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με τη συνδρομή και τη συνεργασία των ΤΕΙ ΔΡΑΜΑΣ
• Συντήρηση του υπάρχοντος γηπέδου ποδοσφαίρου, κατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών.
• Στον ίδιο χώρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπάρχον κτίριο και να διαμορφωθεί για χρήση ως προπονητήριο του Σκοπευτικού Ομίλου Δράμας.
• Συνένωση του Στρατοπέδου με τις εγκαταστάσεις του Γηπέδου Κραχτίδη και του χώρου της ανάπλασης στην 1ης Ιουλίου,
• Αντίστοιχα, από την βορειοανατολική έξοδο του στρατοπέδου μέσω ποδηλατοδρόμου και διαμόρφωσης περιπατητικών διαδρομών – πεζοδρομίων, θα ενωθεί με τον περιφερειακό του Κορυλόβου, και τον Κορύλοβο.
• Ηλεκτροφωτισμός του περιφερειακού, κατασκευή λωρίδας ποδηλατοδρόμου παράλληλα με το πεζοδρόμιο
• Συντήρηση των περιπατητικών διαδρομών του Κορυλόβου 
• Συνέχιση ποδηλατοδρόμου μέχρι το δασάκι του νοσοκομείου, συντήρηση των περιπατητικών μονοπατιών στον χώρο του άλσους για χρήση τους και από ποδήλατο, μέχρι το Θ.Χ.Π.Δ.
• Πεζογέφυρα που θα ενώνει την περιοχή με το Δημοτικό Στάδιο (πρώην Εθνικό)

Έτσι θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύνολο πράσινου, άθλησης, ενημέρωσης, αναψυχής και πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα ξεκινά από το Ωδείο και θα φτάνει μέχρι τον Κορύλοβο και θα συνεχισθεί μέχρι το κολυμβητήριο, το κλειστό Γυμναστήριο και το Δημοτικό Στάδιο.

Η Δράμα στην επόμενη δεκαετία θα είναι μια πόλη πρότυπο αφού θα έχει ενοποιήσει τους χώρους άθλησης, σε επίπεδο αθλητικών εγκαταστάσεων  αλλά και ελεύθερης άθλησης. Ταυτόχρονα θα έχει το μεγαλύτερο αστικό πάρκο της Ελλάδας


ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ


• Το δεδομένο είναι ότι στην η Ελλάδα  του 2014 λειτουργούν περισσότερες από 2.500 ανεξέλεγκτες χωματερές οι οποίες σύμφωνα με την σχετική οδηγία της Ε.Ε. πρέπει να κλείσουν γιατί λειτουργούν παράνομα και χωρίς προδιαγραφές. Αποτελούν εστίες μόλυνσης και διασποράς μόλυνσης για υπόγεια υδροφόρο ορίζοντα και ατμόσφαιρα, για την πανίδα και την χλωρίδα. Ορισμένοι από τους πιο επικίνδυνους μολυσματικούς παράγοντες που επιβαρύνουν το περιβάλλον, όπως βαρέα μέταλλα, μεθάνιο, διοξίνες κλπ., εκπέμπονται από αυτές τις χωματερές.

• Με σχετικό νόμο το Υπουργείο Ανάπτυξης ανέθεσε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την διαχείριση και επεξεργασία των απορριμμάτων που παράγονται στους Δήμους που την αποτελούν. Ιδρύεται στην Περιφέρεια μας η σχετική ΔI.A.A.ΜΑ.Θ. (Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) που αναλαμβάνει με Σ.Δ.Ι.Τ. (Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα) να δημιουργήσει στην Αλεξανδρούπολη την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Περιφέρειας μας, η οποία  ΔI.A.A.ΜΑ.Θ . θα διαχειρίζεται με αποδεκτό πλέον τρόπο τα απορρίμματα μας.

Έως εδώ, όλα καλά. Το θέμα αρχίζει να προβληματίζει όμως εμάς , διότι στην Σύμβαση Κατασκευής και Εκμετάλλευσης του έργου προβλέπεται Τέλος Χρήσης  της Μ.Ε.Α.

Μας απασχολεί έντονα το ποιός τελικά θα κληθεί να καταβάλλει αυτό το Τέλος Χρήσης .

Διότι αν το πληρώνει ο Δήμος τότε ο τελικός αποδέκτης θα είναι πολίτες, και σε αυτό το θέμα υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις.

Άλλο ένα σοβαρό ζήτημα είναι η αποδοχή του έργου από τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί στην Δημοκρατία πρέπει να υπάρχει αποδοχή των μέτρων από τους πολίτες και όχι η βίαιη επιβολή τους.

Το  Project Δράμα 2020 προτείνει:

Την αλλαγή στον τρόπο περισυλλογής των απορριμμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων. Είναι απαράδεκτο εν έτη 2014 οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα να δέχονται τέτοια επιβάρυνση στην υγεία τους. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα μηχανικά μέσα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παράγεται σκόνη την οποία αναπνέουν. Επιπλέον προτείνουμε εντατικότερη παρακολούθηση τους από ιατρικής απόψεως.

Την μείωση της μάζας των παραγόμενων απορριμμάτων του Δήμου μας.
Αυτό θα γίνει με την ανάκτηση ολοένα και περισσότερων ποσοτήτων σκουπιδιών. Η μέθοδος ανακύκλωσης είναι προς την σωστή κατεύθυνση, είναι όμως απαρχαιωμένη, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη εφαρμόζεται εδώ και 40 χρόνια. Η τεχνολογία σε αυτό τον τομέα έχει κάνει άλματα. Μπορούμε στα επόμενα χρόνια να την εκμεταλλευτούμε και να  ανακτήσουμε πλήρως τα απορρίμματα του Δήμου Δράμας.

Αυτό σημαίνει ότι στα Μ.Ε.Α. ΔΕΝ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΟΥΤΕ ΣΚΟΥΠΙΔΑΚΙ:

• Η πλήρης ανάκτηση των σκουπιδιών από τους Δήμους θα πρέπει να θεσμοθετηθεί έσι ώστε να αποφύγουμε εκτός των άλλων την επιβάρυνση των κοινωνικών ομάδων από τα τέλη σύνδεσης των Μ.Ε.Α.

• Αυτή θα μπορέσει να γίνει με την χρήση ειδικών κλιβάνων στους οποίους θα αναπτύσσεται θερμοκρασία 1450οC ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης αεριοποίηση των απορριμμάτων. Επειδή η όλη διαδικασία θα γίνεται αναερόβια, θα επιτυγχάνεται πλήρης διάσπαση των μορίων, και ως αποτέλεσμα δε θα εκλύονται αέρια στην ατμόσφαιρα. Αντίθετα, η μέθοδος που θα ακολουθηθεί στις ΜΕΑ έχει ήδη ενοχοποιηθεί για παραγωγή διοξινών στην Αγγλία. Στην συνέχεια, θα οδηγούνται τα άτομα της ύλης των απορριμμάτων σε ένα χώρο με πολλαπλά  ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Με την μέθοδο αυτή, επιτυγχάνεται πλήρης  ανάκτηση των αρχικών στοιχείων από τα οποία αποτελείται η ύλη των σκουπιδιών

Η έρευνα στον τομέα αυτόν όχι μόνο έχει προχωρήσει στην Ευρώπη και ιδίως στην Γερμανία, επιπλέον τα συμπεράσματα της έχουν βρει και εφαρμογές περεταίρω αξιοποίησης αυτής της μεθόδου. Όλη αυτή η προαναφερόμενη διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων, απεδείχθη πως είναι εξώθερμη και παράγει ποσότητα ενέργειας πενταπλάσια από την αρχικά απαιτούμενη. Την ενέργεια αυτή μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για να κινήσουμε θερμοηλεκτρικές γεννήτριες. Έτσι θα μετατρέψουμε τα άχρηστα υλικά κατάλοιπα της καθημερινής μας κατανάλωσης, τα σκουπίδια, σε ηλεκτρική ενέργεια και πρώτες ύλες.

• Στην Αγγλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία αλλά και στα Γιάννενα χρησιμοποιούνται πλέον και ευρέως «έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων», οι οποίοι είναι πολύ μεγάλης χωρητικότητας, αποθηκεύουν τα απορρίμματα υπόγεια και ειδοποιούν ηλεκτρονικά και αυτόματα την αρμόδια υπηρεσία για την πληρότητά τους. Αυτό σημαίνει αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη αποκομιδή απορριμμάτων.

• Το σύστημα καταρχήν θα παρακολουθεί τις καθημερινές μετακινήσεις και τις εργασίες των απορριμματοφόρων, αλλά και των δημοτικών οχημάτων. Θα παρατηρεί παραμέτρους όπως υπέρβαση ταχύτητας, είσοδος-έξοδος από επιλεγμένες περιοχές κ.λπ.

• Επιπλέον, με την τοποθέτηση «έξυπνων» ετικετών στους κάδους θα είναι δυνατή η καταγραφή του βάρους των σκουπιδιών. Η πληροφορία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς θα αποφεύγονται άσκοπες επισκέψεις σε κάδους απορριμμάτων που δεν έχουν γεμίσει.

• Στο σύστημα θα υπάρχουν και ψηφιακοί χάρτες χωροθέτησης των κάδων, όπως και ώρες αποκομιδής.

• Δεδομένου δε του γεγονότος ότι η «Ψηφιακή Σύγκλιση» επιβάλει τη δημοσιοποίηση μέρους των πληροφοριών στους πολίτες, οι τελευταίοι θα μπορούν να γνωρίζουν ποια ώρα θα περάσει το απορριμματοφόρο από τη συνοικία τους, αλλά και το δρομολόγιο που θα ακολουθεί.

• Πληροφορία θα υπάρχει και για την ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια ποσότητα παραγόμενων απορριμμάτων ανά συνοικία.

Το σύστημα αναμφίβολα προσφέρει την ευκαιρία για μείωση του κόστους λειτουργίας της καθαριότητας, αλλά και για καλύτερη διαχείριση των υπερωριών.

Σημαντικό είναι ακόμα και το γεγονός ότι θα γίνει και ψηφιακός έλεγχος κατανάλωσης των καυσίμων και παρακολούθησης της διαδικασίας προμήθειας αυτών από τα πρατήρια (θα τοποθετηθεί στα οχήματα αισθητήρας μέτρησης ροής). 

Γιατί όχι και στη Δράμα λοιπόν;
Προγραμματίζουμε στο παρόν στοχεύοντας το μέλλον

Κλήμης Κεραμιτσόπουλος,
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Project ΔΡΑΜΑ 2020