23 Απρ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

Ο Δήμαρχος Δράμας, έχοντας υπ’όψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 2 και 115 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του αρ. 10 του Ν. 4239/2014. 
2.Το περιεχόμενο της υπ’αρίθμ. 10474/13-3-2014 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.


3.Το περιεχόμενο της υπ’αρίθμ. 15757/Εγκύκλιος αρ. 16/17-4-2014 (ΑΔΑ ΒΙ04Ν-7Ο7) του Υπουργείου Εσωτερικών, στη σελίδα 2 του οποίου ορίζεται ότι “η προεκλογική περίοδος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές αρχίζει πλέον με τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο προκηρύσσονται οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γεγονός που έχει σημασία ιδίως όσον αφορά την εκκίνηση των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρ.68 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) κατά την έκταση που αυτές εφαρμόζονται αναλόγως στις αυτοδιοικητικές εκλογές”.

4.Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αρίθμ. 58 ΦΕΚ 101/Α’/22-4-2014 με θέμα «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Καλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψηφίων δημάρχων, υποψηφίων περιφερειαρχών ή εκπροσώπων τους  σε κοινή σύσκεψη την Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από την παράταξη την οποία εκπροσωπούν.

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώρων προβολής, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο. Την ίδια ως άνω ημέρα και ώρα 13.00 μ.μ. θα συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας με μοναδικό θέμα: “Καθορισμός των χώρων προβολής του Δήμου Δράμας καθώς και του τρόπου χρήσης αυτών, οι οποίοι θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους»

Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιοποιηθεί και μέσω δελτίου τύπου στο σύνολο των Μέσων Ενημέρωσης του Δήμου Δράμας.

Ο Δήμαρχος Δράμας
Χαρακίδης Κυριάκος


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ