7 Απρ 2014

Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Δράμας στο κέντρο ημέρας «Πολυδεύκης»

Το Δημοτικό ΚΔΒΜ Δράμας μέσω των 227 εκπαιδευτικών του προγραμμάτων συνεχίζει και εκπαιδεύει ενήλικες ανεξαρτήτου μόρφωσης και κοινωνικής προέλευσης, προάγοντας τις τέχνες, το πολιτισμό, το περιβάλλον, τις νέες τεχνολογίες, τη γνώση ξένων γλωσσών και γενικότερα την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. 


Μέσω βιωματικών επισκέψεων προσπαθούμε να πετύχουμε το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα.

Το Κέντρο Ημέρας Δράμας «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» είχε τη χαρά να υποδεχθεί ένα από τα τμήματα του Δημοτικού Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δράμας. Η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κέντρου Ημέρας, τη Δευτέρα 31/03/2014 και ώρα 17:00 μ.μ.

Οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος «Aποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες» συνοδευόμενοι  από τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ.  Δράμας κ. Ψαριανό Ερμόλαο και την  εκπαιδεύτρια του τμήματος κα Παπαχριστοδούλου Αναστασία ξεναγήθηκαν στο χώρο και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία και τους θεραπευτικούς οδηγούς της δομής.

Οι δράσεις αυτές ενθαρρύνουν την προσπάθεια του ΚΔΒΜ σε θέματα διάχυσης και ενημέρωσης του δραμινού λαού για το έργο που παράγεται μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με μια αναμνηστική φωτογραφία και την υπόσχεση για μελλοντική συνεργασία.

Το Δημοτικό Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δράμας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ