4 Μαρ 2014

Project Δράμα 2020: Συνάντηση γνωριμίας

Κάθε μέρα που περνάει, θα καταλαβαίνουν οι Δραμινοί και πιο έντονα πως το Project Δράμα 2020 ήρθε στην πολιτική ζωή της πόλης μας για να μείνει!


Σάββατο (8 Μαρτίου), βράδυ, πάρτυ στo Fauna (πρώην Αίγλη) to know us better και Τετάρτη (12 Μαρτίου) εκλογή επικεφαλής και υποψηφίου Δημάρχου Δράμας και Συντονιστικής Επιτροπής της δημοτικής κίνησης Project Δράμα 2020!


Τολμήστε και πάρτε μέρος στο Project!