5 Μαρ 2014

Πρόστιμα σε τέσσερις επιχειρήσεις της Θάσου και μια της Δράμας επέβαλε τον Ιανουάριο ο ΕΦΕΤ

Πρόστιμα σε τέσσερις επιχειρήσεις της Θάσου και μια της Δράμας επέβαλε τον Ιανουάριο  ο ΕΦΕΤ.


Πιο συγκεκριμένα:

1.Πρόστιμο € 4.000 στο εστιατόριο ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΗΔΩΝΑΣ στη Δράμα διότι διαπιστώθηκαν :
– Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Πρόκειται για τυρί χωρίς ενδείξεις.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.  Η επιχείρηση διέθετε θαλασσινά ως νωπά ενώ ήταν κατεψυγμένα και τυρί ως φέτα ενώ ήταν λευκό τυρί άλμης.

2. Πρόστιμο € 8.000 στο σούπερ μάρκετ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΤΜΕΡΛΗΣ στη Θάσο διότι διαπιστώθηκαν :
– Παρεμπόδιση του ελέγχου.
– Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
– Παράβαση του Αγορανομικού Κώδικα σύμφωνα με τον οποίο τα κατασχεθέντα τρόφιμα φυλάσσονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη μέχρι την οριστική καταστροφή τους.

3. Πρόστιμο € 2.000 στο σούπερ μάρκετ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ στη Θάσο διότι διαπιστώθηκε :
– Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

4. Πρόστιμο € 2.000 στο παντοπωλείο ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ στη Θάσο διότι διαπιστώθηκε :
– Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Σε ανακοίνωση του ΕΦΕΤ επισημαίνονται τα εξής:

Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της άσκησης των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων, ανακοινώνει ότι το μήνα Ιανουάριο του έτους 2014, από τη διαπίστωση παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας, επιβλήθηκαν σε 63 επιχειρήσεις τροφίμων πρόστιμα συνολικού ύψους € 240.000.

Σε όσες εκ των παραπάνω περιπτώσεων προβλέπεται από τη νομοθεσία οι υποθέσεις έχουν διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Τα πρόστιμα αφορούν παραβάσεις επιχειρήσεων τροφίμων:

• Για κατοχή και διάθεση μη ασφαλών – ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων, μη κανονικών τροφίμων, νοθευμένων τροφίμων, τροφίμων μη συμμορφούμενων στις προδιαγραφές της νομοθεσίας περί καταλληλότητας και κανονικότητας.

• Για παραπλάνηση του καταναλωτή, έλλειψη άδειας λειτουργίας ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης, ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού, έλλειψη βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων, μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.


Τέλος, ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.