13 Ιουν 2013

Εργασία: 3 θέσεις στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στo αριθ.497/15.5.2013 ΦΕΚ  τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ:
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Φυσική Αγωγή με έμφαση στα προγράμματα Προώθησης Υγείας»

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Στατιστική».

ΤΟΜΕΑΣ: 
ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι 30.9.2013 (αναστολή λόγω θερινών διακοπών) αίτηση  υποψηφιότητας  μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων:

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή 2531039621

Ιατρικής, Δραγάνα  68100 Αλεξανδρούπολη τηλ. 2551030928.


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.