18 Μαΐ 2013

Εργασία: 6 θέσεις στο Δήμο Δράμας


Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη έως 6 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, διάρκειας 3 μηνών, για την υλοποίηση Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας, ως εξής:


6 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
20/05/2013-31/05/2013

Καταληκτική ημερομηνία:
31/05/2013

Τηλέφωνο:
2521350694