6 Μαΐ 2013

Πρόγραμμα για 10.000 ανέργους


Η «Επιταγή Κατάρτισης στον Τουρισμό» είναι το επόμενο πρόγραμμα που θα «τρέξει» το υπουργείο Εργασίας και αφορά 10.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Σύμφωνα με πληροφορίες τη δράση θα συντονίσει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ενώ οι υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες

Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, θα παρέχονται στον ωφελούμενο υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (παρακολούθηση και εποπτεία).

Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σε θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης, στην οποία θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος.

Οι απολαβές

Η Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας χορηγείται στους ωφελούμενους της δράσης, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα των ωφελουμένων περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:

α) 2.700 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης,

β) 2.400 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Πηγή: ethnos.gr