3 Δεκ 2011

ΕΦΕΤ : Ερωτήσεις & απαντήσεις για τα πρόσθετα τροφίμων

Σας γνωρίζουμε ότι ο ΕΦΕΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ενημέρωση σχετικά για το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα τροφίμων καθώς και ενημέρωση που συνίσταται σε ερωτήσεις-απαντήσεις για τα πρόσθετα τροφίμων. 


Η ενημέρωση αυτή γίνεται με αφορμή την υιοθέτηση κανονισμών της Επιτροπής για την κατάρτιση ενωσιακών καταλόγων προσθέτων τροφίμων. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο ΕΦΕΤ συμμετέχει ενεργά στα αρμόδια κοινοτικά όργανα και παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις σχετικά με τα θέματα των προσθέτων τροφίμων.

1. Η ενημέρωση για το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα τροφίμων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ στο σύνδεσμο


2. Η ενημέρωση με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων για τα πρόσθετα τροφίμων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ