29 Φεβ 2016

Δράμα: ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 θα ξεκινήσει η διανομή ειδών (τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD»  σε όλα τα Σημεία Διανομής της Κοινωνικής Σύμπραξης «Αλληλεγγύη στην ΠΕ Δράμας».


Στον Δήμο Δράμας η διανομή ξεκινά από την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 και θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016.

Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται με SMS και τηλεφώνημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν δηλώσει στην αίτηση τους, για την ακριβή ημέρα και ώρα παραλαβής των ειδών από τις κερκίδες του ανοικτού Γηπέδου Κραχτίδη, το οποίο ορίστηκε ως Σημείο Διανομής για τον Δήμο Δράμας.

Για την αποφυγή συνωστισμού και την διευκόλυνση της διαδικασίας διανομής,  λόγω του μεγάλου αριθμού των ωφελούμενων, παρακαλούμε ΟΛΟΙ να προσέρχονται σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν λάβει στο κινητό ή σταθερό  τους τηλέφωνο και με την εγκεκριμένη αίτηση.


Εάν για σοβαρούς λόγους δεν μπορεί να παραλάβει ο ωφελούμενος, μπορεί να παραλάβει μέλος της οικογένειας  με την αίτηση και το ΑΜΚΑ του. Σε διαφορετική περίπτωση (άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο)  απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του ωφελούμενου.