9 Δεκ 2015

Νέο κλειστό γυμναστήριο στο Ν. Δράμας!


Το νέο κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων µε συνολική χωρητικότητα 350 σταθερών θέσεων θα εγκατασταθεί

στην τοπική κοινότητα Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης του Νομού Δράμας και συγκεκριµένα, στην περιοχή εκτός σχεδίου εντός ζώνης και επί της οδού σύνδεσης των οικισμών Πετρούσας και Σταυρού Πετρούσας.

Το κτίριο κατασκευάζεται µε κύριο φέροντα οργανισµό από µεταλλικό σκελετό, μεταλλική στέγη και εξωτερικές επικαλύψεις από µεταλλικά πετάσµατα τύπου “σάντουϊτς” (πάνελ) πολυουρεθάνης και ορυκτοβάμβακα.

Κάτοψη


Ο προϋπολογισμός του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» ανέρχεται στα 2.720.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

  Όψη Α

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κτιριακές  υποδομές Α.Ε.) και από πιστώσεις του Δήμου Προσοτσάνης.

 
Όψη Γ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15 Τ.Κ. 66200, τηλ: 2522350113, 2522350115, 2522350111.Όψη Δ


Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τον Δήμο Προσοτσάνης μέχρι και την 17-12-2015 ημέρα Πέμπτη.Όψη Β

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 22-12-2015, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.